Απρίλιος 26, 2019

Ft Scott Full plant inventory (Trip)

I did a full survey of all plant species within the radius. Some species particularly grasses were only identifiable to family.

The radius is difficult to work with. This would be greatly improved with use of polygons.

Αναρτήθηκε στις Απρίλιος 26, 2019 1152 ΜΜ από farinosa farinosa | 130 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 22, 2019

Rock Spring Easter (Trip)

Family amble on easter mostly looking at plants

Αναρτήθηκε στις Απρίλιος 22, 2019 0432 ΠΜ από farinosa farinosa | 64 παρατηρήσεις | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία