Απρίλιος 26, 2019

Ft Scott Full plant inventory (Trip)

I did a full survey of all plant species within the radius. Some species particularly grasses were only identifiable to family.

The radius is difficult to work with. This would be greatly improved with use of polygons.

Posted on Απρίλιος 26, 2019 1152 ΜΜ by farinosa farinosa | 130 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 22, 2019

Rock Spring Easter (Trip)

Family amble on easter mostly looking at plants

Posted on Απρίλιος 22, 2019 0432 ΠΜ by farinosa farinosa | 64 παρατηρήσεις | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία