Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esppim

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:45 AM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fher

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:14 AM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

barbaragallios

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:39 AM HST
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lenaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 11:35 AM PDT

Ετικέτες

Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cmh901

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cmh901

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mrchasse

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 05:41 PM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mrchasse

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:49 AM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουκουναριά Pinus pinea

Παρατηρητής

samam

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 07:43 PM PDT
Κουκουναριά - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Κουκουναριά (Pinus pinea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κικούγιου Cenchrus clandestinus

Παρατηρητής

mrchasse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 11:46 AM PST
Κικούγιου - Photo (c) Harry Rose, Macleay Grass Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lily34

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 01:57 PM PDT
Κικούγιου - Photo (c) Harry Rose, Macleay Grass Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ποοειδή Οικογένεια Poaceae

Παρατηρητής

fher

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 09:48 AM PDT
Κικούγιου - Photo (c) Harry Rose, Macleay Grass Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κικούγιου Cenchrus clandestinus

Παρατηρητής

fher

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 10:31 AM PDT
Κικούγιου - Photo (c) Harry Rose, Macleay Grass Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κικούγιου Cenchrus clandestinus

Παρατηρητής

fher

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 10:38 AM PDT
Κικούγιου - Photo (c) Harry Rose, Macleay Grass Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κικούγιου Cenchrus clandestinus

Παρατηρητής

fher

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 10:38 AM PDT
Κικούγιου - Photo (c) Harry Rose, Macleay Grass Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοιρομουρίδα Helminthotheca echioides

Παρατηρητής

pdpratt

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 07:29 AM PDT
Χοιρομουρίδα - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Χοιρομουρίδα (Helminthotheca echioides)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αστέρες Φυλή Astereae

Παρατηρητής

emilyysunny

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 05:13 PM PDT
Erigeron glaucus - Photo (c) c_michael_hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Erigeron glaucus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

zacharywong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 03:12 PM PDT
Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός - Photo (c) kielbasa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renrenren

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 03:02 PM PDT
Quercus suber - Photo (c) gm_marchese, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Quercus suber, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2017 02:23 PM PST

Περιγραφή

Probably planted a long time ago along this street...@catchang told me "non-native"

Quercus suber - Photo (c) gm_marchese, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Quercus suber, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqdoyle814

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2015
Quercus suber - Photo (c) gm_marchese, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Quercus suber, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

briannaavila14

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 03:45 PM PDT
Garrya elliptica - Photo (c) Seán A. O'Hara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Garrya elliptica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ymkz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 03:29 PM PDT
Βελανιδιά - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βελανιδιά Γένος Quercus

Παρατηρητής

griceldacorona

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 02:36 PM PDT
Quercus agrifolia - Photo (c) NatureShutterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Quercus agrifolia, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 10:24 AM PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mworthey

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:29 AM PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

snody

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 07:24 AM PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfisch

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:35 AM PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

li5a

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 06:25 AM PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bilgepump100

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 02:21 PM PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη farinosa: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 3368