Αρχεία Ημερολογίου για Σεπτέμβριος 2018

Σεπτέμβριος 04, 2018

New monograph on Texas crayfish published

A monograph I authored has just been published in Zootaxa. It's titled "The subgenus Ortmannicus (Decapoda: Cambaridae) in Texas, with descriptions of new species." Included are three new species:

Procambarus albaughi
Procambarus fayettei
Procambarus parvus

If anyone wants a reprint, let me know.

Posted on Σεπτέμβριος 04, 2018 0150 ΠΜ by dan_johnson dan_johnson | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο