Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolecooney

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 04:55 ΜΜ CDT

Τόπος

Skokie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahn19

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 10:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brewtalizer

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2015 07:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 03:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think? Looks like the major claw is hairy

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

eardenk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I was on my families boat and we came to a beach and when we come to the beach my sister loves to catch little critters. So when she was looking in tide pools she saw a big shell that was moving and she goes “hey everyone I found something” and it was a hermit crab. But we all did not know what type it is. The shell was about four inches long and two and a half inches tall. The crab was about three inches long and two and a half inches tall. The hermit crabs color was a brown on its claws, it had orange whiskers on its eye, and as the claws came closer to the face the skin started to become a light brown. It’s behavior was a bit strange. We stood away from it and I took two minuets to come out then when it came out it kept going back and forth into its shell even though we did not move the entire time. When we flipped it over it fell back on to its shell then it flipped back and started moving across the boat. (We put him back and we did not keep him before we left)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbythesea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 09:55 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019

Περιγραφή

Sanibel Island is one of the most amazing places I've ever been to in my whole life. :) The shells are tremendous! We collected quite a few, and I've tried to upload photos from most of them. Some of these may be duplicate species, and I may have to separate some observations out too.

If you're able to visit Sanibel, you should! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridarainbows

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2017 12:07 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasirvine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 02:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luckyfrog81

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 09:53 ΜΜ UTC

Τόπος

Niceville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

rosi15

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 09:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hpiscione

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 11:30 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

samilburn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019

Τόπος

Treasure Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspahr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 02:15 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

ediaz3230

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 10:35 ΜΜ UTC

Τόπος

Westwood Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2010 10:46 ΠΜ EST

Περιγραφή

Tigertail Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

havrami

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2019 01:31 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 11:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2017 10:38 ΠΜ EST

Περιγραφή

Hermit crab in an Apple Murex shell.

For some reason this one was not willing to withdraw into its shell. It was still alive however and would pull back a little bit, but not all the way.

Not nearly as cautious as the average hermit crab.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

haydnraborn

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 11:18 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

christopher4

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 10:01 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdsmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 04:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bloodmoonblaze

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on the coast not sure what type of hermit crab

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauragunderson

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2016 12:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2015 10:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

End of Old State Road south of Cayce, next to Congaree Creek Clay Quarry Trail parking lot, Lexington County, South Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenna_jankowitz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 02:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Order Hemiptera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 10:23 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_lynn88

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 07:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackaboy68

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 03:20 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

synechist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 11:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sleepysloth

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 02:09 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leecain

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 01:01 ΜΜ HST

Τόπος

Youngs River ML (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roara

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_johnson

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 08:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

in Black Willow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 12:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlhuggy

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 01:26 ΠΜ CDT

Τόπος

Duncan, OK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nscheerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 02:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 03:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinenature

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 01:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Oceanside, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icup

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 10:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imaradiegue

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 01:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcunn

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 10:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Cayce, SC, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 07:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xx7trey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 01:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dherrera13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 08:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logpark

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augochlora

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 11:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A green cicada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lblanc

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 12:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Thundercroft (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d3vilsangel

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alangschied

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017 04:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrcox

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 10:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 09:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramurdoch

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 08:25 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 02:57 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle47

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016 12:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpetermann

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 07:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando197

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 10:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spochron

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 10:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krcrgalaxy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 08:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cswan

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 02:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_johnson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 11:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustyniknax

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 11:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libra59

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 10:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 01:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasbeetle

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 04:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 12:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A large cicada.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tazer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 10:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthstephen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 06:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbmgarden

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 07:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclauson

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 07:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaela_maple

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marytschopp

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 08:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

browneyedsilvia

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 05:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Dying cicada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiarethompson

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 05:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

alexsilva1230

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 08:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tstemko

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 11:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah751

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2016 09:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleen327

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tybstar

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 09:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

michael157

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 10:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 12:59 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facetious76

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 10:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_fox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerbob13

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 11:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylermowery

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swafford

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 10:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

tumbletoad

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 04:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

sandhillsmama

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logmonkey

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 12:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinashepherd

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan31

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019

Τόπος

Tega Cay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tripp_spon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 05:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbilbs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 12:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenn48

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 11:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 03:11 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

charleskelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 09:10 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandall

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 09:27 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcalpin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 12:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydia-c

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 10:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 08:48 ΜΜ CDT

Τόπος

Mt Olive, AL, USA (Google, OSM)