Αρχεία Ημερολογίου για Μάρτιος 2019

Μάρτιος 07, 2019

Fresh water mussels

Yes, they exist and they have a life cycle moment hitching rides in fish gills.

https://www.xerces.org/wp-content/uploads/2009/06/pnw_mussel_guide_2nd_edition.pdf

Posted on Μάρτιος 07, 2019 0808 ΜΜ by catchang catchang | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 15, 2019

Mites, Mites, Mites

United States Department of Agriculture
Agricultural Research Service
Agriculture Handbook Number 573
An Illustrated Guide
to Plant Abnonnalities Caused by Eriophyid Mites in North America
By Hartford H. Keifer, Edward W. Baker, Tokuwo Kono, Mercedes Delfinado, and William E. Styer
1982

https://naldc.nal.usda.gov/download/CAT87208955/PDF

Posted on Μάρτιος 15, 2019 0155 ΠΜ by catchang catchang | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Marsh Plants of SF Bay

Selected Tidal Marsh Plant Species of the San Francisco Estuary
A Field Identification Guide

http://www.spartina.org/project_documents/field_guide_tide_plants.pdf

Posted on Μάρτιος 15, 2019 0841 ΜΜ by catchang catchang | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο