Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραγκάρια (Γένος Fragaria)

Παρατηρητής

cellardoor

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Feeding on Shaw agave in my front yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

writerevie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 02:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 01:36 ΜΜ PST

Περιγραφή

Tentative ID. A sweet little cricket with a big sound. I have a recording but will have to upload later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 04:44 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 07:34 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Love the color on this one.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keydigs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 02:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Revealed yellow where rubbed, then dark brown and insides.
Nearest tree is a Eucalyptus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio_alchemist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A gentleman caught this on the pier today. I released it for him :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:55 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannelake

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 12:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Vasco Hills. Scattered throughout alkali grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 12:15 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 04:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicetim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 01:29 ΜΜ PST

Τόπος

Lakeside, CA, USA (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On deer poop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 11:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The insect is moving around on Coast Live Oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 10:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The moth is on Fringe Pod.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:52 ΠΜ IST

Τόπος

Clare, Ireland (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davevonarden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάιος 2009

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

An old photo from a colony containing both C.pulchellus and C.umbellatus . This is the rare hybrid of the two.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

subhashc

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 12:10 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenewt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 11:42 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 06:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found while digging in the harbor sand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 04:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidiofieldstaffubif

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lobos creek dune scrub JV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An observation from May 2017, before I joined INaturalist. A mating pair. Found them on Buffalo gourd. ID'ed by Bugguide. https://bugguide.net/node/view/1371945

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 11:00 ΠΜ PST

Περιγραφή

This is “take two” after my first Pixie Cup Lichen obs two days before, https://www.inaturalist.org/observations/36422663. I went back to the area for a closer look and hopefully better pictures. Back at home, I searched through all iNat Pixie Cup Lichen observations in California and tried to find a species that matches what I saw in the field.
It could be Rosette (C. pocillum) because of the mat-forming Thallus. (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53451&clid=1162, http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=304&lang=en).
I can’t rule out Mealy (C. chlorophaea). (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53388&clid=1212)
@j-dar had considered C. pulvinella (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53458&clid=1130).
It’s not Pebbled (C. pyxidata) because there are no distinct pebbles inside the cups. (https://ohiomosslichen.org/lichen-cladonia-pyxidata/)
It’s not Firm Cup (C. firma), because per lichenportal, C. firma’s podetia are rare and rarely proliferating from center. Plus j-dar had ruled it out too. (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=Cladonia%20firma)
It’s not Western (C. asahinae) because the podetia are not flaring abruptly (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53371).
It’s not Trumpet (C. fimbriata), because of the shape and number of podetia. (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53409&clid=1102)
Over to the specialists, like @mossgeek, @j-dar, @catchang and @metsa. Thank you for your input!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mzplatypus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 03:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάραθο (Foeniculum vulgare)

Παρατηρητής

faithdeleon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 10:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 11:45 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlchandler

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 03:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On madrone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2008 03:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A Southeast Farallon endemic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nav

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 11:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2016 02:03 ΜΜ PDT

Τόπος

moraga ca (Google, OSM)