Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mainter_gonox

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:47 PM CST
Κοκκινόουρη Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 08:38 AM MST
Buteo - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Buteo, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darwinpetu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Coahuila, MX (Google, OSM)
Κοκκινόουρη Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darwinpetu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:42 PM CST
Buteo brachyurus - Photo (c) pat_tiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Buteo brachyurus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gzepeda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 09:10 AM CST
Chloroceryle amazona - Photo (c) Edson Guilherme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulbenavides

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 09:36 AM +13
Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος - Photo (c) Henry (Hank) Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος (Circus hudsonius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nestorh

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:08 AM CST
Micrastur semitorquatus - Photo (c) Bernardo Zorrilla Garza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Micrastur semitorquatus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonline

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:37 AM CST
Micrastur semitorquatus - Photo (c) Bernardo Zorrilla Garza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Micrastur semitorquatus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodriguezviky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

El Salvador (Google, OSM)
Micrastur semitorquatus - Photo (c) Bernardo Zorrilla Garza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Micrastur semitorquatus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodriguezviky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

El Salvador (Google, OSM)
Micrastur semitorquatus - Photo (c) Bernardo Zorrilla Garza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Micrastur semitorquatus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezflaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 05:37 AM CDT
Micrastur - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Micrastur, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arleth_rodriguez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 04:30 PM UTC
Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rraul

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 02:28 PM UTC
Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathrobles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 07:53 AM HST

Τόπος

Ojochal (Google, OSM)
Cathartes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Cathartes, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_gauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 10:54 AM UTC
Cathartes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Cathartes, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ted52

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:03 AM UTC
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)

Παρατηρητής

biosurfound

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:58 AM CST
Cathartes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Cathartes, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lester_fonseca

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 03:49 PM UTC

Τόπος

Los Llanos II (Google, OSM)
Cathartes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Cathartes, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)

Παρατηρητής

jfery

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 04:11 PM UTC
Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bredenemilurquia

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:21 AM UTC
Cathartes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Cathartes, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bredenemilurquia

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:54 PM UTC
Cathartes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Cathartes, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcruz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodriguezviky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

El Salvador (Google, OSM)
Cathartes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Cathartes, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahmfulton

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 10:29 AM EDT

Τόπος

Orange Walk, BZ (Google, OSM)
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2010 09:05 AM PST

Τόπος

Biscayne, Belize (Google, OSM)
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridcarrillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:07 AM UTC

Τόπος

Stann Creek, BZ (Google, OSM)
Cathartes - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Γένος Cathartes, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 01:43 PM HST
Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axarus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:40 AM PST
Cathartes burrovianus - Photo (c) Oscar Perez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Cathartes burrovianus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axarus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:48 AM PST
Cathartes burrovianus - Photo (c) Oscar Perez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Cathartes burrovianus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 12:11 PM CST
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yucamontejo: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17607