Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argelia-mendoza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Coahuila, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

emily_villarreal

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 03:18 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_lozano

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 10:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fvaldesp_tutor

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2016 08:59 AM CDT

Περιγραφή

Como a 10 metros de altura en un álamo. Diámetro del nido, cerca de un metro.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_vieyra

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

México (Google, OSM)

Περιγραφή

aguililla rojinegra posada en una antena, perseguida por una pareja de zanates

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakesito

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015 12:28 PM CDT