Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasijairkutsk

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 05:21 PM +08
Anemonastrum dichotomum - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Anemonastrum dichotomum, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanya_da15

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 05:37 PM +08
Sanguisorba officinalis - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Sanguisorba officinalis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriya16

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:53 AM +08
Trifolium lupinaster - Photo (c) Алексей Копытов, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алексей Копытов
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Trifolium lupinaster, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 12:26 PM +08
Anemonastrum crinitum - Photo (c) Denis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Anemonastrum crinitum, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 12:25 PM +08
Anemonastrum crinitum - Photo (c) Denis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Anemonastrum crinitum, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_romanov

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:37 AM MSK

Περιγραφή

visited under permission of the authority of the National Park 'Stolby'

Crepidifolium tenuifolium - Photo (c) Natalya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Natalya
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Crepidifolium tenuifolium, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:45 PM +08

Περιγραφή

летучая мышь

Νυχτερίδα - Photo (c) 360pixual, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 360pixual
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:07 PM +08
Triglochin palustris - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Triglochin palustris, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:19 PM +08
Triglochin palustris - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Triglochin palustris, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 07:50 AM +08
Anemonastrum crinitum - Photo (c) Denis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Anemonastrum crinitum, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 07:27 AM +08
Dracocephalum ruyschiana - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Travkin
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Dracocephalum ruyschiana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olgachernycheva01_07

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 04:00 PM CST
Pedicularis resupinata - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Kuzmenckin
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Pedicularis resupinata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olgachernycheva01_07

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 03:56 PM CST
Filipendula ulmaria - Photo (c) Liisa-Maija Harju, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Filipendula ulmaria, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:48 PM +08
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_fomina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:53 PM +08
Trifolium lupinaster - Photo (c) Алексей Копытов, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алексей Копытов
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Trifolium lupinaster, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_fomina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:24 PM +08
Oxytropis lanata - Photo (c) Daba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daba
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Oxytropis lanata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_fomina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:30 PM +08
Alyssum - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Γένος Alyssum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:24 PM +08
Lemna trisulca - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Almantas Kulbis
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Lemna trisulca, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:12 PM +08
Triglochin palustris - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Triglochin palustris, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:50 PM +08
Chrysanthemum zawadskii - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Chrysanthemum zawadskii, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:12 PM +08
Triglochin palustris - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Triglochin palustris, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:34 PM +08
Hippuris vulgaris - Photo (c) Eric Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Hough
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Hippuris vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:32 PM +08
Hippuris vulgaris - Photo (c) Eric Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Hough
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Hippuris vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:32 PM +08
Hippuris vulgaris - Photo (c) Eric Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Hough
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Hippuris vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:33 PM +08
Hippuris vulgaris - Photo (c) Eric Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Hough
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Hippuris vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 07:33 AM +08
Parnassia palustris - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Parnassia palustris, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπαρούνα (Γένος Papaver)

Παρατηρητής

natalya63

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:34 PM +03
Παπαρούνα - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 01:50 PM +08
Triglochin palustris - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Triglochin palustris, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 01:16 PM +08
Halenia corniculata - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Halenia corniculata, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:13 AM +08
Trifolium lupinaster - Photo (c) Алексей Копытов, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алексей Копытов
Η ταυτότητα του χρήστη wrrite: Trifolium lupinaster, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 146