Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

alekseyfaraway

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 05:57 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 01:20 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Irkutsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Irkutsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 03:13 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδοσκαλίδρα (Calidris falcinellus)

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 03:49 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 02:07 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yury_anisimov

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus)

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 01:15 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

tereshkinajulija

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 11:31 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:42 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:49 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:04 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 1986

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 02:39 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 03:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 03:42 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasily_vishnyakov

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 04:21 PM UTC

Περιγραφή

Берег Байкала, выбросы ностока

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasily_vishnyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 09:14 AM UTC

Περιγραφή

оз. Бол. Слюдянское, северная часть, песчаная литораль, выброс хары с илом, EC 361 μS.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasily_vishnyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 09:43 AM UTC

Περιγραφή

г. Ангарск, карьер в правобережной пойме р. Китой, глубина 0.5 м, EC 550 μS. Вишняков В.С., Чернышева О.А.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:42 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 10:10 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d-catulus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 05:31 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:15 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:25 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 04:39 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javi-calvo

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2010 11:00 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamclaytonmedia

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 08:14 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 10:50 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:19 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:21 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:15 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:15 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:31 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 06:12 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 06:40 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 03:57 PM +08

Περιγραφή

Четвертая встреча в Байкальском регионе, первая - на территории Иркутской области.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slivbirds_nn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2013 03:39 PM UTC

Περιγραφή

Автор - Наталья Шабурова.
бухта Покойники, оз. Байкал, Байкало-Ленский заповедник, Ольхонский р-н, Иркутская обл.
Информация о находке опубликована:
Шабурова Н.И. Первая встреча сизой горихвостки Rhyacornis fuliginosus в России // Рус. орнитол. журн.- 2013.- Т. 22, № 936.- С. 3032-3034. https://sibirds.ru/v2photo.php?l=ru&s=071100002&n=1&t=661&p=0&sortby=1&sor=desc&saut=all&si=sib

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2014 10:54 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 02:09 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antennaria

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 04:14 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist11014

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:20 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

grihahasanov

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 08:38 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:06 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 10:46 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:13 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 01:54 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_romanov

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 05:29 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 05:30 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolipomortsev

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 05:32 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 04:53 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 05:40 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:04 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 03:58 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 05:54 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 01:58 PM +08

Περιγραφή

Единственное цветущее растение. Ранее никогда прямо между рельсов станции Култук не встречал, только на прибрежных лугах.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 02:44 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουράκι Της Σιβηρίας (Eutamias sibiricus)

Παρατηρητής

ekaterina_kvsv

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 04:05 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:54 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_romanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:25 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_romanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:53 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 06:40 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 07:19 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 02:24 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:57 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralphma

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 08:07 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

grihahasanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:07 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:00 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:28 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 06:46 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandra_kopylova

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:16 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 01:48 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:05 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

grihahasanov

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 01:36 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:35 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

olga_mikhaleva

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 12:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

grihahasanov

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 05:10 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 03:04 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_romanov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Matrouh, EG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 07:25 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 02:52 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:00 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_mikhaleva

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 04:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 09:07 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 03:57 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist4631

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 07:01 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:36 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

marinabrvs

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:02 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2016 01:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Πελαργός (Ciconia nigra)

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:42 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Irkutsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:17 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 12:42 PM +08