Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindydarnell

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

this does not look like a moth to me with the wing shape and the antennae, but i'm happy to be wrong. will look at some more guides. attracted to porch light (fluorescent). residential area

Coleophora - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Γένος Coleophora, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)

Παρατηρητής

draleah

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 08:35 ΠΜ CDT
Θυσανόπτερα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawittrock2231

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:18 ΜΜ CDT

Τόπος

Statenaker Lake (Google, OSM)
Bellura obliqua - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Bellura obliqua, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Wildcat Mountain State Park

Phymatodes - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Γένος Phymatodes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:32 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Wildcat Mountain State Park

Phymatodes - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Γένος Phymatodes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsonre

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 04:53 ΠΜ CDT
Palthis angulalis - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Palthis angulalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Scudderia - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Γένος Scudderia, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsonre

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:24 ΜΜ CDT
Phalaenophana pyramusalis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Phalaenophana pyramusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsonre

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:28 ΜΜ CDT
Idia americalis - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Idia americalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsonre

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:16 ΜΜ CDT
Elaphria versicolor - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Elaphria versicolor, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollysparklefarm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:00 ΜΜ CDT
Trichodezia albovittata - Photo (c) jsteffen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Trichodezia albovittata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilovebugs7

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 07:03 ΠΜ EDT
Symmerista - Photo (c) Allison Burnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Allison Burnett
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Γένος Symmerista, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robpendergast

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 03:38 ΠΜ CDT
Protitame virginalis - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Protitame virginalis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robpendergast

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 03:38 ΠΜ CDT
Perispasta caeculalis - Photo (c) Melissa Duron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melissa Duron
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Perispasta caeculalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robpendergast

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 04:30 ΠΜ CDT
Hypena baltimoralis - Photo (c) Fyn Kynd Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Hypena baltimoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrossmeyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:53 ΜΜ CDT
Hypena baltimoralis - Photo (c) Fyn Kynd Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Hypena baltimoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsonre

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:00 ΜΜ CDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) Brian Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:12 ΠΜ CDT
Ctenucha virginica - Photo (c) Isabel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isabel
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Ctenucha virginica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikagonzalez2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:34 ΠΜ CDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) Brian Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mknaturally

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 10:27 ΠΜ CDT
Trichodezia albovittata - Photo (c) jsteffen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Trichodezia albovittata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thismia

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:05 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On jewelweed

Trichodezia albovittata - Photo (c) jsteffen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Trichodezia albovittata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennbixby

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 03:39 ΜΜ CDT
Trichodezia albovittata - Photo (c) jsteffen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Trichodezia albovittata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawittrock2231

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:49 ΜΜ CDT

Τόπος

Statenaker Lake (Google, OSM)
Drepana arcuata - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Drepana arcuata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsonre

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 07:22 ΠΜ CDT
Anagrapha falcifera - Photo (c) Colin Croft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Colin Croft
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Anagrapha falcifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarscount

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Τόπος

BHRC Green Forest (Google, OSM)
Tortricoidea - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Υπεροικογένεια Tortricoidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

mikeljones

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Large caterpillar found on purple giant hyssop

Tenthredinidae - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Οικογένεια Tenthredinidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerryzhu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:11 ΠΜ CDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) Brian Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandra337

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:09 ΜΜ CDT

Τόπος

La Crosse, WI, USA (Google, OSM)
Tenthredinidae - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Οικογένεια Tenthredinidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrader

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Jalapeño pepper

Scudderia - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Γένος Scudderia, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsonre

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:16 ΜΜ CDT
Reduvius personatus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη woolcarderbee: Reduvius personatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 13374