Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:48 ΠΜ PDT
Erythranthe carsonensis - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Erythranthe carsonensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:48 ΠΜ PDT
Calochortus catalinae - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Calochortus catalinae, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Serpentine slope. Subshrub with leaf blade margins slightly to obviously revolute, narrowly elliptic to narrowly oblong.

Ετικέτες

Eriogonum congdonii - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum congdonii, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Flowers 5-8 mm, perianth cream or ochroleucous, sparsley villous.

Ετικέτες

Eriogonum douglasii elkoense - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum douglasii var. elkoense, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 10:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Very robust population at this site. Hairy tepals an important character of this plant.

Eriogonum dasyanthemum - Photo (c) Rob Irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Irwin
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum dasyanthemum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

Flowers with winged stipelike bases. Perianth bright yellow with cymose-umbellate inflorescences.

Ετικέτες

Eriogonum crocatum - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum crocatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Eriogonum callistum - Photo (c) John Game, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum callistum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Sulphur Hot Springs area, Ruby Valley , Elko County, Nv. Involucre membranous, 2-2.25 mm long..

Eriogonum argophyllum - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum argophyllum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2014 09:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Involucre tubes membranous, glabrous or sparsely pubescent with white hairs.
perianth usually greenish yellow or pale yellow.

Ετικέτες

Eriogonum kingii - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum kingii, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

Leaf margins crisped, blade 2-5 cm long, 3-8 cm wide

Eriogonum hoffmannii robustius - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum hoffmannii var. robustius, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 08:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The dimorphic tepals with the umbellate-cymose to cymose inflorescent branching point to strictum. The yellow tepals with the tomentose to floccose branches push it to var. anserinum.

Ετικέτες

Eriogonum strictum anserinum - Photo (c) mhays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mhays
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum strictum var. anserinum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:42 ΜΜ PDT
Phacelia longipes - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Phacelia longipes, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

San Nicolas Island endemic.

Ετικέτες

Eriogonum grande timorum - Photo (c) Gena Bentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum grande var. timorum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2015 03:24 ΜΜ +08
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryve

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:14 ΜΜ PDT
Rumina decollata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Ετικέτες

Rumina decollata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmlawson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 12:14 ΜΜ PDT
Helminthoglypta tudiculata - Photo (c) Rachel Shoop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rachel Shoop
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Helminthoglypta tudiculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah-nguyyen

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:41 ΜΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Shannon DeVaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shannon DeVaney
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias1982

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:44 ΜΜ EST
Choanopomops largillierti - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Choanopomops largillierti, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2015 06:17 ΜΜ +08
Urile pelagicus - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Urile pelagicus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkleeman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2014 12:31 ΜΜ PDT
Uta stansburiana - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Kaposi
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Uta stansburiana, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2015 09:14 ΠΜ +08
Πετρίτης - Photo (c) Carlos Delgado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Πετρίτης (Falco peregrinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmlawson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 11:00 ΠΜ PST
Isocoma menziesii - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Isocoma menziesii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 10:01 ΠΜ PDT
Mesembryanthemum crystallinum - Photo (c) David Newsom, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Newsom
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Mesembryanthemum crystallinum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 04:58 ΜΜ MDT
Norrisia norrisii - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Norrisia norrisii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spacekirb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 09:25 ΠΜ PST
Xerarionta - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Γένος Xerarionta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_krone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Ετικέτες

Micrarionta - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Γένος Micrarionta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Micrarionta sodalis - Photo (c) Tom Lawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Micrarionta sodalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis79

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 05:03 ΜΜ ADT
Pinguicula casabitoana - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Pinguicula casabitoana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 01:03 ΜΜ PST
Rumina decollata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 229