Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 02:27 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Enceliopsis nudicaulis nudicaulis - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Enceliopsis nudicaulis var. nudicaulis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:40 ΜΜ PST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Xerarionta tryoni - Photo (c) Tom Lawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Xerarionta tryoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Micrarionta opuntia - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Micrarionta opuntia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:59 ΠΜ PST
Catinella - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Γένος Catinella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:42 ΠΜ PST
Catinella - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Γένος Catinella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:24 ΠΜ PST
Catinella - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Γένος Catinella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 07:08 ΠΜ PST
Myoporum laetum - Photo (c) John Game, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Myoporum laetum, Ένα μέλος του Μυόπορο (Γένος Myoporum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 09:53 ΠΜ PST
Γαιοσκώληκες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 09:41 ΠΜ PST
Atriplex semibaccata - Photo (c) Jem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jem
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Atriplex semibaccata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 09:42 ΠΜ PST
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:35 ΠΜ PDT
Mesembryanthemum nodiflorum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Mesembryanthemum nodiflorum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Παπαρούνα (Glaucium flavum)

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:37 ΠΜ PDT
Κίτρινη Παπαρούνα - Photo (c) Phil Sellens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Κίτρινη Παπαρούνα (Glaucium flavum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 01:13 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Nemacladus sigmoideus - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Nemacladus sigmoideus, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 03:02 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Phacelia fremontii - Photo (c) Julia Markey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Markey
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Phacelia fremontii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2015 10:34 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Glyptopleura setulosa - Photo (c) jimtietz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Glyptopleura setulosa, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 03:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Leaf blades lanceolate.

Ετικέτες

Eriogonum compositum lancifolium - Photo (c) Joshua Tewksbury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Joshua Tewksbury
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum compositum var. lancifolium, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Flowers villous abaxially. Stems with whorl of bracts midlength.

Ετικέτες

Eriogonum thymoides - Photo (c) Bob McCoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McCoy
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum thymoides, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 09:46 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Platystemon californicus - Photo (c) dclump, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dclump
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Platystemon californicus, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 12:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perianth densely pubescent, white to rose. Serpentine soils.

Ετικέτες

Eriogonum dasyanthemum - Photo (c) Rob Irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Irwin
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum dasyanthemum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 10:41 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Eriophyllum wallacei - Photo (c) Lynette Schimming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriophyllum wallacei, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 12:48 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Diplacus kelloggii - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Diplacus kelloggii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2014 10:02 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Syntrichopappus fremontii - Photo (c) Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Keir Morse
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Syntrichopappus fremontii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 02:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Serpentine slope

Leptosiphon androsaceus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Leptosiphon androsaceus, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

eyezeke

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 03:43 ΜΜ PDT
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanydude80

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Xerarionta tryoni - Photo (c) Tom Lawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Xerarionta tryoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanydude80

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Xerarionta tryoni - Photo (c) Tom Lawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Xerarionta tryoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 10:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Leaf blades ovate to deltoid. Involucres sparsely to densely lanate.

Ετικέτες

Eriogonum compositum compositum - Photo (c) Susan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum compositum var. compositum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2017 12:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perianth glabrous abaxially. Leaf blades elliptic to ovate.

Eriogonum prattenianum prattenianum - Photo (c) Diane Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diane Rose
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum prattenianum var. prattenianum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2017 02:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Inflorescences compound-umbellate with branches glabrous. Leaf blades glabrous on both surfaces, elliptic. Subshrubs or shrubs.

Ετικέτες

Eriogonum umbellatum chlorothamnus - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη william_hoyer: Eriogonum umbellatum var. chlorothamnus, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 319