Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckwheat_bill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 11:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Inflorescences of many horizontal tiers of branches. Involucres deflexed, narrowly campanulate, 1-1.5mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 03:18 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Leptosyne gigantea

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:45 ΠΜ PDT