Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samlionica

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 04:51 ΜΜ NZST

Περιγραφή

The best photo I could get unfortunately. Was flying low carrying a baby duckling

Falco novaeseelandiae - Photo (c) Shellie Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shellie Evans
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Falco novaeseelandiae, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 10:45 ΠΜ NZST
Falco novaeseelandiae - Photo (c) Shellie Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shellie Evans
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Falco novaeseelandiae, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 11:45 ΠΜ NZST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 11:47 ΠΜ NZST
Tadorna variegata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Tadorna variegata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 11:53 ΠΜ NZST
Sturnus vulgaris vulgaris - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Sturnus vulgaris ssp. vulgaris, Ένα μέλος του Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 11:56 ΠΜ NZST
Turdus philomelos clarkei - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Turdus philomelos ssp. clarkei, Ένα μέλος του Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 11:56 ΠΜ NZST
Turdus merula merula - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Turdus merula ssp. merula, Ένα μέλος του Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 11:57 ΠΜ NZST
Todiramphus sanctus vagans - Photo (c) Ben Ackerley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Ackerley
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Todiramphus sanctus ssp. vagans, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:17 ΜΜ NZST
Porphyrio melanotus melanotus - Photo (c) rivendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Porphyrio melanotus ssp. melanotus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:19 ΜΜ NZST
Passer domesticus domesticus - Photo 
Mathias Appel, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Passer domesticus ssp. domesticus, Ένα μέλος του Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:20 ΜΜ NZST
Fringilla coelebs gengleri - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Fringilla coelebs ssp. gengleri, Ένα μέλος του Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:24 ΜΜ NZST
Microcarbo melanoleucos brevirostris - Photo (c) gus320, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gus320
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Microcarbo melanoleucos ssp. brevirostris, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:28 ΜΜ NZST
Aythya novaeseelandiae - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Aythya novaeseelandiae, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:28 ΜΜ NZST
Poliocephalus rufopectus - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Poliocephalus rufopectus, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:36 ΜΜ NZST
Microcarbo melanoleucos brevirostris - Photo (c) gus320, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gus320
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Microcarbo melanoleucos ssp. brevirostris, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:38 ΜΜ NZST
Hirundo neoxena neoxena - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Hirundo neoxena ssp. neoxena, Ένα μέλος του Χελιδόνι (Γένος Hirundo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:45 ΜΜ NZST
Passer domesticus domesticus - Photo 
Mathias Appel, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Passer domesticus ssp. domesticus, Ένα μέλος του Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucydeannz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:25 ΜΜ NZST
Phalacrocorax sulcirostris - Photo (c) Geoff Gates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Gates
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Phalacrocorax sulcirostris, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_photography

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:03 ΜΜ NZST
Anas superciliosa × platyrhynchos - Photo (c) Giverny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giverny
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Anas superciliosa × platyrhynchos, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonocrehan

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 12:54 ΜΜ NZST
Prunella modularis occidentalis - Photo (c) Prunella_modularis.jpg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Prunella modularis ssp. occidentalis, Ένα μέλος του Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

phoenix_whaiapu

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 05:16 ΜΜ NZST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

phoenix_whaiapu

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 05:16 ΜΜ NZST
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nharker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Oligosoma notosaurus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Oligosoma notosaurus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boytouchgrass

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 03:05 ΜΜ NZST
Porphyrio melanotus melanotus - Photo (c) rivendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Porphyrio melanotus ssp. melanotus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevlor

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 03:28 ΜΜ NZST
Amphipsalta zelandica - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Amphipsalta zelandica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onealex

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 08:00 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

This place is Pukorokoro Miranda, Hauraki Gulf NI New Zealand. And this small bird is the Wrybill with its unique bill bent to its right.

Anarhynchus frontalis - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Anarhynchus frontalis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-ao

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 05:11 ΜΜ NZST
Zosterops lateralis lateralis - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Zosterops lateralis ssp. lateralis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα (Capra hircus)

Παρατηρητής

jeddster

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 04:56 ΜΜ NZST
Κατσίκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Κατσίκα (Capra hircus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

getplanted

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 12:22 ΜΜ NZDT
Ourisia - Photo (c) Peter Sweetapple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Sweetapple
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Γένος Ourisia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 12:26 ΜΜ NZST
Petroica macrocephala macrocephala - Photo Mark Jobling, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη william-harland: Petroica macrocephala ssp. macrocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31538