Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaulahp

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 03:14 ΜΜ NZST

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 01:03 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I don't want this one :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 05:04 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Mixed porifera from a sponge-rich beach, including Spongebob Squarepants, the bloke who has done more than anyone else to make sponges sexy.... well... after a fair bit of beer perhaps.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timharker

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:28 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 04:51 ΜΜ NZST

Περιγραφή

After many decades living at Lincoln University, the Burns Building pigeons are going to have to find a new home. The last of the building is being demolshed at the moment, and the new buildings that replace it are (purposefully) not pigeon friendly.

In the evenings the pigeons are still roosting on the last small part of the building that remains standing. I expect they don't know where else to go. There are very few cliff-like structures anywhere near Lincoln.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 04:05 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Coastal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glebglub

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 09:08 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glebglub

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glebglub

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2014 09:52 ΜΜ WAT

Τόπος

Lekoko, Gabon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flammulated

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 06:15 ΠΜ -03

Τόπος

Antarctica (Google, OSM)

Περιγραφή

At the Gould Bay Emperor Penguin colony; this young gull hung around for a few days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel-mejias1987

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 12:40 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Native species to the island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Τόπος

Bligh Sound (Google, OSM)

Περιγραφή

Fiordland Marine (Te Moana o Atawhenua) Reserves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2016

Τόπος

Long Sound (Google, OSM)

Περιγραφή

Fiordland Marine (Te Moana o Atawhenua) Reserves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2016

Τόπος

Charles Sound (Google, OSM)

Περιγραφή

Fiordland Marine (Te Moana o Atawhenua) Reserves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2016

Τόπος

Caswell Sound (Google, OSM)

Περιγραφή

Fiordland Marine (Te Moana o Atawhenua) Reserves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobynz

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 09:21 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 1987

Τόπος

Milford Sound (Google, OSM)

Περιγραφή

Fiordland Marine (Te
Moana o Atawhenua)
Reserves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 1987

Περιγραφή

Fiordland Marine (Te
Moana o Atawhenua)
Reserves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 05:45 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2016 09:27 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Largest moth I have ever seen! And one of the most beautiful ones, too. Approx 60 or 70mm from head to tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2002

Τόπος

Chatham Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2009

Περιγραφή

Feeding on Coprosma acutifolia berries near summit. This is the Kermadec race of tui - note the greenish colour and wide spacing between the white throat-tuft feathers.

See comments on taxonomy of tui - http://naturewatch.org.nz/observations/1467248, http://naturewatch.org.nz/observations/1436065, and http://naturewatch.org.nz/observations/2342111

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 06:03 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_mcbeth

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:51 ΜΜ NZST

Περιγραφή

5 - 6mm in size

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skipperdogman

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 02:05 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skipperdogman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Some of what I've edited so far, and only a handful of the photos I took!
It's been several years since I saw a White Heron, so was making the most out of being able to photograph this beautiful animal.

Was very cool to watch him preen away for ages, then take flight to survey his surroundings and then prowl around on the hunt for food.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 12:49 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Australian Wood Duck, one of NZ's newest native colonising species. Most closely related to the extinct NZ endemic Finsch's duck, hopefully to replace this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel-mejias1987

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 08:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Endemic species to the island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel-mejias1987

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 07:49 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I spotted a beached-wrecked bird carcass while patrolling Muriwai Beach. My friend, Ariel Wijaya, who I was walking with when I spotted the bird, then delivered it to Ian Mclean of Birds of New Zealand. Photos were taken and reviewed, and the general consensus was Little Bronze Cuckoo. Small, reddish-brownish bird, with rufous, black, and white undertail coverts. The bird is currently at the Auckland Museum and will be prepared as a specimen. This bird is native to Southeast Asia, New Guinea, and Australia. New record for New Zealand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 04:21 ΜΜ +03

Τόπος

Hadibu, Yemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 04:21 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:02 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:02 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 1998

Περιγραφή

Poor Knights Islands Marine Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 1998

Περιγραφή

Poor Knights Islands Marine Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karrihartley

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 04:00 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Shed exoskeleton of a barnacle. Washed up at low tide. 2 cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millamuck

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 08:13 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2007

Περιγραφή

Poor Knights Islands Marine Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 03:39 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkerrisk13

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:19 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Leucistic form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millamuck

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 01:42 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcaiger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 06:34 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettmonroegarner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 12:23 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 06:53 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johann106

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Seed growing on red beech

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 07:19 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outinthefield

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 12:07 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Rodney, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a tricky one, maybe some sort of Rail?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 01:45 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 10:59 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:41 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:33 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Aotea Harbour Wader Cenus. We accessed the point by boat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timharker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:02 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skipperdogman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

In love with these images!
So happy that I finally have decent images of my own of these birds!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gim-siew_tan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzanneou

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewblayney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2011

Τόπος

Hawke's Bay, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυσητήρας (Physeter macrocephalus)

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skipperdogman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 02:27 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 06:26 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 01:07 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 03:44 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Not sure what sub ssp. Could be first for NZ. Its at least the first common tern to come into breeding plumage with a red bill in NZ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 04:59 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 06:17 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 10:40 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:00 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcaiger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 03:33 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέα (Πτηνό) (Nestor notabilis)

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:53 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέα (Πτηνό) (Nestor notabilis)

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:42 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χερσόφιλος (Chersophilus duponti)

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Segovia, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Του Weddell (Leptonychotes weddellii)

Παρατηρητής

pablo_saibene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2016 02:34 ΜΜ -03

Τόπος

Antarctica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnmodesto

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnmodesto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 05:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviensaboureau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Falkland Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 03:25 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Wow, this was an unexpected encounter! I was surprised to see one out in the open during the day, and especially during winter. I imagine it wasn't well.
I was able to get some superb photos out of the occasion though!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:20 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 12:54 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelpurdiewildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Exquisite Alborn skink located while population monitoring! I have obscured its location considerably.🦎

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oren_c-p

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 04:08 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelamaris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 01:11 ΜΜ +11

Τόπος

Offshore Otago (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:39 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Right bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 03:20 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Dive!!! quick!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachliz

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:48 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 09:44 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelamaris

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 05:09 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelamaris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaactnewell

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 10:51 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke_sutton

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 03:24 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fraser

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2009 03:50 ΜΜ NZST

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult male with chick on nest seen on Banana Ridge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelamaris

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 04:52 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 02:30 ΜΜ NZST