Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steppen

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 02:00 ΜΜ EDT
Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Ampelopsis glandulosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

emg0059

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 09:31 ΠΜ CST
Ilex - Photo (c) Jennifer Aitkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Ilex, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 12:02 ΜΜ EDT
Parmotrema - Photo (c) hitomi_y, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hitomi_y
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Parmotrema, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenshafer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a thick dead branch in oak shade
I see no midrib. The leaves are 1 mm with a short sharp tip. The capsules are vertical. The two (only one pictured) I put under 'scope (50x =>32 microns/optical unit) had lost their calyptrae ) leaving a ragged fringe of peristome teeth. This is the first time I've seen the latter. The stalks are 1.5 to 2 cm.
This looks similar to the moss in my preceding observation https://www.inaturalist.org/observations/192451434, which in the last few hours was suggested to be IDed in genus Leskea.

The leaves of the preceding observation, however, are shorter and more dagger-shaped than those in this observation.

Entodon seductrix - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Entodon seductrix, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 12:47 ΜΜ EST
Ditrichum pallidum - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Van Epps
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Ditrichum pallidum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenlynn22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 09:56 ΠΜ EDT
Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Ampelopsis glandulosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2001

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Volunteer growing wild

Ετικέτες

Μανόλια Η Μεγανθής - Photo (c) Christa M Hull, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christa M Hull
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

bigdeale

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trumanplants

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I’m pretty sure this is a callery pear tree. I will probably cut it down because it is known to be invasive. It’s in a long string of trees and bushes along the road.

Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahk65

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Leucobryum - Photo (c) rowkey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rowkey
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Leucobryum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:21 ΠΜ EST
Thuidium delicatulum - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Thuidium delicatulum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin317

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:34 ΠΜ EST
Forsstroemia - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Forsstroemia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shroomsnjunk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 06:13 ΜΜ EST
Leucobryum - Photo (c) rowkey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rowkey
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Leucobryum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda41278

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 04:53 ΜΜ EST

Τόπος

Burlington, NC, US (Google, OSM)
Thuidium delicatulum - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Thuidium delicatulum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)

Παρατηρητής

branwhee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:47 ΜΜ EST
Μαρσαντιόφυτα - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

branwhee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:51 ΜΜ EST
Μαρσαντιόφυτα - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

gtrull

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 11:18 ΠΜ EST
Dicranum - Photo (c) Wolfram Sondermann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Dicranum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtrull

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:05 ΜΜ EST
Bryoandersonia illecebra - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evan M. Raskin
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longde23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:40 ΜΜ EST
Ditrichum pallidum - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Van Epps
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Ditrichum pallidum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshk8408

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 08:44 ΠΜ EST
Leucobryum - Photo (c) rowkey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rowkey
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Leucobryum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 03:17 ΜΜ EST
Entodon seductrix - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Entodon seductrix, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:20 ΜΜ EDT
Atrichum - Photo (c) Varina Crisfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Varina Crisfield
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Atrichum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:29 ΜΜ EDT
Hypnales - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Τάξη Hypnales, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireosylva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:48 ΜΜ PST
Fissidens - Photo (c) Guglielmo Vacirca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guglielmo Vacirca
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Γένος Fissidens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:39 ΜΜ EDT
Bryoandersonia illecebra - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evan M. Raskin
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faith_labry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 04:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

Some of my friends and I went back to Wichita Mountains to hike around when I saw some moss growing around!

Aulacomniaceae - Photo (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Οικογένεια Aulacomniaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgwdoesthings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 04:01 ΜΜ EST
Leucodontaceae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Οικογένεια Leucodontaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgwdoesthings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:48 ΠΜ EST
Thuidium delicatulum - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Thuidium delicatulum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capitalnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:47 ΠΜ EST
Thuidium delicatulum - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Thuidium delicatulum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capitalnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 10:14 ΠΜ EST
Thuidium delicatulum - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη wildlifereliant: Thuidium delicatulum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2908