Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

ali326

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 10:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 06:56 ΜΜ -05

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

rrmeehan87

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 04:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrmeehan87

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 05:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:03 ΠΜ PST

Περιγραφή

On logging road cut bank of saturated sediments

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonesen2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 06:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 05:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

It's a beauty isn't she.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_invertebrate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:22 ΜΜ CEST

Τόπος

Jejkowice, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)

Παρατηρητής

j355k355

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 08:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kloughran

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryophyte_cnps

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2017

Περιγραφή

Palmer 40

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamistotle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 04:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetraodon

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 05:12 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 07:54 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:02 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerraiche

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 10:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

covering large expanses 2 yr post fire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmyoungs

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 07:58 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyzena

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 01:10 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmmonk

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2011 06:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

photos by Jim A

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 01:54 ΜΜ MST

Τόπος

Loreto, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:43 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:56 ΜΜ EST

Τόπος

Freeville, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanhoutan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 04:36 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

judsoncollins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 02:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilacnat

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 12:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prix_burgoyne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2012

Τόπος

N4, Val-De-Grace (Google, OSM)

Περιγραφή

Cellturribus pseudoindigidendron, Pretoria


Very tall, up to 25 m. Single stem.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonsaisteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 06:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ali_interprets

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

heidi_eaton

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:42 ΜΜ CDT