Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2012 08:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

non-native weed (edible radish)

Ραπανάκι Daikon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_snail_whisperer

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 06:52 ΜΜ EDT
Microstegium vimineum - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Microstegium vimineum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenzie924

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 09:30 ΠΜ EDT
Rubus pensilvanicus - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Herden
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Rubus pensilvanicus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giannaarcuri

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 10:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

(Block 6-ZZ)

Rubus pensilvanicus - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Herden
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Rubus pensilvanicus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kenzie924

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 09:27 ΠΜ EDT
Betonica officinalis - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Betonica officinalis, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenzie924

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 10:08 ΠΜ EDT
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenzie924

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 09:19 ΠΜ EDT
Ludwigia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Γένος Ludwigia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giannaarcuri

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 09:29 ΠΜ EDT
Ruellia caroliniensis - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Ruellia caroliniensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenzie924

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 09:26 ΠΜ EDT
Pinus taeda - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Pinus taeda, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenzie924

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 09:30 ΠΜ EDT
Rubus argutus - Photo (c) James W. Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James W. Beck
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Rubus argutus [inactive], Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kenzie924

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 09:27 ΠΜ EDT
Stachys officinalis - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Stachys officinalis [inactive], Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giannaarcuri

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 10:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

(Block 6-ZZ)

Rubus argutus - Photo (c) James W. Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James W. Beck
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Rubus argutus [inactive], Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenzie924

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 08:45 ΠΜ EDT
Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Anaxyrus terrestris, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylrclrk

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 02:20 ΜΜ EDT
Argemone albiflora - Photo (c) Lance Homeniuk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lance Homeniuk
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Argemone albiflora, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sucanavan

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 01:29 ΜΜ SAST

Περιγραφή

ACRU

Opposite leaves, (pairs of leaves are never right above each other*) bright red bud, leaf scares bellow new buds, seedling has two cotyledons and set of first true leaves above, new leaves are reddish green, palmate veins, 3 main lobes

Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sucanavan

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 01:34 ΜΜ SAST

Περιγραφή

AMAR2* (AMAR)

Green to pinkish red, hairy stems, pinnately divided soft and hairy leaves

Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) 
Qwert1234, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giannaarcuri

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

CAT

Smilax - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenacicada

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 11:00 ΠΜ EDT
Pteridium aquilinum pseudocaudatum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Pteridium aquilinum var. pseudocaudatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowdrew2

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 10:30 ΠΜ EDT
Liatris - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Γένος Liatris, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowdrew2

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 02:37 ΜΜ EDT
Clethra alnifolia - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Clethra alnifolia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenacicada

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 09:51 ΠΜ EDT
Polygala incarnata - Photo (c) Rebecca Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rebecca Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Polygala incarnata, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowdrew2

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 10:54 ΠΜ CDT
Coreopsis - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Γένος Coreopsis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowdrew2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 06:41 ΜΜ EDT
Chamaecrista fasciculata - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Chamaecrista fasciculata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowdrew2

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 11:52 ΠΜ EDT
Coreopsis major - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Coreopsis major, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowdrew2

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 12:52 ΜΜ EDT
Geobalanus oblongifolius - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Geobalanus oblongifolius, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2014 12:53 ΠΜ AWST
Sambucus cerulea - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Sambucus cerulea, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2014 01:09 ΠΜ AWST
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbarab

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2011
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2014 01:09 ΠΜ AWST
Diplacus aurantiacus - Photo (c) DCStokes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by DCStokes
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Diplacus aurantiacus [inactive], Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbarab

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2011
Diplacus aurantiacus - Photo (c) DCStokes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by DCStokes
Η ταυτότητα του χρήστη whalend: Diplacus aurantiacus [inactive], Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 95