Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraharmstrong

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 06:55 PM EDT
Suillus spraguei - Photo (c) Leo Papandreou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Suillus spraguei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilliamb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 04:37 PM EDT
Suillus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Suillus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jul. 28, 2018.

Pseudomerulius curtisii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Pseudomerulius curtisii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jul. 28, 2018.

Butyriboletus roseopurpureus - Photo (c) Luke Smithson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Luke Smithson
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Butyriboletus roseopurpureus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jul. 28, 2018.

Tapinella atrotomentosa - Photo (c) Eric Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Tapinella atrotomentosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018

Περιγραφή

Mild taste.

Originally posted to Mushroom Observer on Jul. 28, 2018.

Tylopilus variobrunneus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Tylopilus variobrunneus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mssherman

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 02:58 PM EDT
Tylopilus - Photo (c) Bob Richmond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Tylopilus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamihummingbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 04:37 PM EDT
Suillus spraguei - Photo (c) Leo Papandreou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Suillus spraguei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldendirks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:50 PM EDT
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldendirks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:57 PM EDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palmo
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guy_harrison

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 04:46 PM EDT
Megacollybia rodmanii - Photo (c) Dana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dana
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Megacollybia rodmanii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinaherrera

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:33 AM EDT
Rhodofomes cajanderi - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Rhodofomes cajanderi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lejones417

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:59 AM EDT
Exobasidium - Photo (c) Lori, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lori
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Exobasidium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guy_harrison

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 02:18 PM EDT
Suillus spraguei - Photo (c) Leo Papandreou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Suillus spraguei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildflower1

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 03:04 PM EDT
Suillus spraguei - Photo (c) Leo Papandreou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Suillus spraguei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildflower1

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 07:01 PM EDT
Craterellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Craterellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukearmstrong

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 08:41 AM EDT
Suillus spraguei - Photo (c) Leo Papandreou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Suillus spraguei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 05:07 PM EDT
Phylloporia amplectens - Photo (c) Alan R. Franck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan R. Franck
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Phylloporia amplectens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

gbleecker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Helvellosebacina concrescens - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Helvellosebacina concrescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:33 PM EDT
Xanthoconium affine - Photo (c) Adam Arendell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Adam Arendell
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Xanthoconium affine, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexr2

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 11:34 AM EDT
Tylopilus balloui - Photo (c) Francis Ferrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francis Ferrell
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Tylopilus balloui, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutsadie

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 11:30 AM EDT

Τόπος

Savage, MD, USA (Google, OSM)
Exsudoporus frostii - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Exsudoporus frostii, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangciao

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Pulveroboletus curtisii - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Pulveroboletus curtisii, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_and_curtis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Tylopilus plumbeoviolaceus - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Tylopilus plumbeoviolaceus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_viola

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:18 PM EDT
Leccinellum - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Leccinellum, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:29 PM EDT

Περιγραφή

did not immediately stain

Gyroporus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Gyroporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candicelowther

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:36 AM EDT
Pseudomerulius curtisii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Pseudomerulius curtisii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgingold

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:45 AM EDT

Τόπος

Lothian, MD, US (Google, OSM)
Lanmaoa - Photo (c) Yago Carreño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yago Carreño
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Γένος Lanmaoa, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynncat

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 07:46 AM EDT
Exsudoporus frostii - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Exsudoporus frostii, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_viola

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:28 PM EDT

Περιγραφή

several large white polypores- Hen of the woods or Berkeley's polypore?

Meripilus sumstinei - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wearethechampignons: Meripilus sumstinei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3940