Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

juco2010

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 02:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing out of soil next to dead log. Earthy smell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldest_soil

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Cleveland, SC, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bursting through bark; on hardwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldest_soil

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Raw potato smell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 12:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 11:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Semi-erumpent, mixed woods. Alder, birch, oak, hemlock around.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 03:32 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanjacobs

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 05:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 05:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfmitch

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynncat

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 08:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenea

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 05:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gay_wiz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 05:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2015 12:03 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jmgconsult

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

grubloved

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerthebugcatcher

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 05:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hylajwhite

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

sandy soil along edge of bike path Gordon's Pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on Pachypsylla venusta gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_livezey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 12:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsrevolt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 05:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 01:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenella

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 10:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patticakesii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Not certain on ID. 2 specimens observed, growing solitary, NJ Pine Barrens. Specimen available for study.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 04:10 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021

Περιγραφή

(The two frbs with solo photos are separated as #JK002; the rest are mixed)

Many frbs widely separated along the edge of the bog. All in sphagnum, some near mountain-laurel, rhododendron, maple, pine, sassafras, and/or spruce.

Some were called Bogbodia uda (on the left in the first photos) and others were called Hypholoma elongatum (on the right in the first photos), but it seems to me that there were intermediates. One frb (last photos) had distinct white tufts attached to the stem.

Originally posted to Mushroom Observer on Sep. 28, 2021.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moonshinedervish

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 03:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Among spruce/ conifers at the summit of Whitetop mountain VA. Cross section taken 12 hours later, reddish staining when cut. Pores fading from yellow to brown

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushrumor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

MAWDC sequencing project

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenella

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomaszdravko

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 12:12 ΜΜ AEST

Τόπος

Diwan, QLD, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Pileus of larger specimens ~12cm, tropical rainforest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roamingrosey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 03:01 ΜΜ AEST

Τόπος

Mirani, AU-QL, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under Quercus virginiana; pileus moist slightly viscid; taste mild; Murrill's type collected Jan 9, 1938.
?Boletus alachuanus 1938 = Boletus alutaceus 1889?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2012 04:28 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:10 ΜΜ EDT

Τόπος

Athens, GA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Taste mild. Basal mycelium looked more yellow than the photo. Under white oak and hickory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 06:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very close (995+) to a number of Boletales sp. sequences from the East Coast. 97%+ close a couple of Retiboletus sp. sequences. Only 87% similar to some Retiboletus ornatipes sequences. This could well be an undescribed species in Retiboletus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

https://www.inaturalist.org/observations/92315549
Fungee obs

Rhodocollybia butyracea
DNA ITS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasroehl

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:22 ΜΜ CDT

Τόπος

La Crosse, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 04:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Hardwood cut and stacked for firewood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 08:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On deciduous wood across a creek. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liambrister

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 11:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycowalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

mycowalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Possibly an undescribed species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theglobetrotter

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 04:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Athens, GA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

UPDATE 7/2/2021 - now looks more like G applanatum

Specimens of this species sporulated at the bases of two adjacent living and vibrant white oaks in my back yard several years ago. This specimen was at the base of majestic oak (deep in the woods) that has been long dead and decomposing.

KUO:<<. Most recently, a sweeping study of the polypores by Justo and collaborators (2017) places Laetiporus, Wolfiporia, and Phaeolus together in a family called the Laetiporaceae, but the authors caution that "[t]he delimitation of Laetiporus vs. Wolfiporia needs further study.">>

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 04:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 04:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capitalnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:08 ΠΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

caedocyon

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 05:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not too skittish, but retreated under the shed when we got too close.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 03:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maculatus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 03:56 ΜΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On death deer remnants. Pine Barrens. It looks as if it had a hard time pushing through the hair layer. KOH turned it brown on cap. 1.8 cm cap, and 2.5 cm x 8mm stipe and half of it buried in sand. Spores around 8.5 x 4 mu. Spore deposit slightly brown. Gills attached. No veil present/seen. Clamps present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 03:42 ΜΜ EST

Περιγραφή

On y. birch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 12:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foggydew

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 12:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 02:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yevi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 06:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Spores 11µm x 6.5µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 05:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

100% match to G. subpurpuratus, G. cf punctifolius and G. aeruginosus sequences

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 03:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 06:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on Fagus grandifolia. Taste peppery and aromatic/spicy. Cap viscid, stem dry. Not much odor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shinrinyoku

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 01:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 05:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycowalt

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 11:23 ΠΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 03:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Savage, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in a mulch bed where there used to be a pine tree.

Third photo shows the mushroom a few days later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycowalt

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 09:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 05:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of Phaeolus schweinitzii at the Governor Bridge Natural Area in Bowie, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 06:09 ΜΜ EDT