Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)
Aralia elata - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Aralia elata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neildunning

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2017 10:04 AM EDT
Dryopteris carthusiana - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Dryopteris carthusiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jleader

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 06:57 PM EDT
Thalictrum pubescens - Photo (c) C. R., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Thalictrum pubescens, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jleader

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 07:15 PM EDT
Solidago rugosa - Photo (c) hannahs331, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Solidago rugosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 05:03 PM EDT
Ilex glabra - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Ilex glabra, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremycoleman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:48 AM EDT
Symphyotrichum lanceolatum - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum lanceolatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:03 PM EDT

Τόπος

Ottawa, CA-ON, CA (Google, OSM)
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:24 AM EDT
Symphyotrichum lanceolatum interior - Photo (c) Patrick Jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Jackson
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum lanceolatum var. interior, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:13 PM EDT
Symphyotrichum pilosum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum pilosum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 03:48 PM EDT

Τόπος

Mono, ON, Canada (Google, OSM)
Erigeron strigosus - Photo (c) Tiia Monto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Erigeron strigosus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 04:40 PM EDT

Τόπος

Mono, ON, Canada (Google, OSM)
Erigeron annuus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Erigeron annuus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:18 PM EDT
Symphyotrichum pilosum pilosum - Photo (c) Will Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum pilosum var. pilosum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al4woods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:17 AM EDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:51 PM EDT
Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Adrian Sydor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adrian Sydor
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:05 PM EDT
Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Adrian Sydor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adrian Sydor
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherubin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:40 AM EDT

Περιγραφή

Spotted at Mount Nemo

Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:08 PM EDT
Symphyotrichum lanceolatum hirsuticaule - Photo (c) Colin Chapman-Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Chapman-Lam
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum lanceolatum var. hirsuticaule, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellewolfson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:49 PM EDT
Solidago nemoralis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schmeather

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 10:49 AM EDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gullchasedship

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:34 PM EDT
Triplinerviae - Photo (c) Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roy
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Υποτμήμα Triplinerviae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schmeather

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 10:21 AM EDT
Symphyotrichum firmum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum firmum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schmeather

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:46 AM EDT
Solidago nemoralis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambersunset

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:40 PM EDT

Τόπος

Uxbridge (Google, OSM)
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) johnslowry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambersunset

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:42 PM EDT

Τόπος

Uxbridge (Google, OSM)
Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Adrian Sydor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adrian Sydor
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambersunset

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:43 PM EDT

Τόπος

Uxbridge (Google, OSM)
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lklinghoffer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:32 PM EDT
Euthamia graminifolia - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dendroica cerulea
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:51 PM EDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimples19646

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 02:11 PM EDT

Τόπος

Greater Napanee (Google, OSM)
Solidago nemoralis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:53 PM EDT
Triplinerviae - Photo (c) Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roy
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Υποτμήμα Triplinerviae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:07 AM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)
Symphyotrichum lanceolatum - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wdvanhem: Symphyotrichum lanceolatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 244582