Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lichensinspace

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 12:33 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benedicte-aimee

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 02:43 PM EDT

Τόπος

Cambridge, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elamond

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 08:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jleader

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 10:16 AM EDT

Περιγραφή

on rotting log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 12:55 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 01:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackmanj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 10:09 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnsherman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 04:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnsherman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 04:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2012 09:59 AM EDT

Τόπος

Brant, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artmyth

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 01:11 PM EDT

Περιγραφή

Helvellaceae, Underwoodia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsteger

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 02:04 AM EDT

Περιγραφή

The observed plant appears to be a goldenrod. It was growing within a dense colony of Solidago ptarmicoides (Oligoneuron album), a plant very common at this location. The plant was the same height as O. album and stood out only because of the flower color. I was unable to find any morphological differences between the stem and leaves of the observed plant and three typical neighbouring plants of O. album. My best guess is that it is either an aberrant form of or a hybrid of O. album. This taxon is known to form hybrids with other Oligoneuron species but none of these occur at this location. Perhaps someone with a deeper knowledge of goldenrods can provide some insight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leannewallis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2009 01:02 PM EDT

Περιγραφή

cordyceps militaris?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnmiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:29 AM UTC

Περιγραφή

on juniper

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 06:36 PM EDT

Περιγραφή

Growing beneath Celtis occidentalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 05:45 PM EDT

Περιγραφή

Growing beneath Pinus strobus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2016 02:22 PM PST

Περιγραφή

Amphibian eggs?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 12:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aw107

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zefbranagan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 11:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmheberling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunfish129

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 01:02 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 05:51 PM EDT

Περιγραφή

Dense cedar swamp. 4 fruiting plants seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickstrzalkowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 04:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james-h

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2007 12:30 AM EDT

Περιγραφή

One of four males present at gobles micro bog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianrfife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 03:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φηγώδη (Τάξη Fagales)

Παρατηρητής

mekenzier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 02:15 PM EDT

Περιγραφή

Could not get close, beautiful beautiful white bark !!!!! Birch or sycamore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanberry

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:07 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dariakoscinski

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_bakes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davejoansteenburg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 06:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

6ft tall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b289

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 12:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiaw980

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 04:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 08:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgthorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:54 PM EDT

Περιγραφή

RGT210725/01, on woody litter under leaf duff - small dead branches, red pine cone scales

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhussell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 02:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterkelly1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2014 01:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 02:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 01:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dantebreso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthquest_canada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2012 10:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqueline_weber

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:17 PM EDT

Τόπος

Perth East, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Only one individual found, growing in the centre of the trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:00 PM EDT

Περιγραφή

I assumed the species was already known from the area, it is so conspicuous and was right along the trail. I found it in at least another place closer to the parking, but I didn't take any pictures assuming it was common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 02:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 03:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wormwellv

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 07:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλνος (Γένος Alnus)

Παρατηρητής

kpdonald

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 08:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 03:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelecarnerie

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 01:50 PM EDT

Περιγραφή

Calton Swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)

Παρατηρητής

rachel1375

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 08:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameliegt

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 03:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynethgovers

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 02:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 06:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:49 PM EDT

Περιγραφή

Collected. Old logging swamp road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

"There is some difference of opinion as to which of two closely allied species we have – this or J. brevicaudatus – the majority opinion (including the author's) favouring this one. I do not believe we have more than one – and perhaps there is only one in the whole of Grey-Bruce-Manitoulin" (Johnson 2016).

@wdvanhem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwf_annieb

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 02:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherinebaird

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 05:10 PM EDT

Περιγραφή

Glaucous stem. Will add more photos and id

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminielly

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 03:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica_consiglio

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 03:46 PM EDT

Περιγραφή

Liriomyza asclepiadis (Milkweed Leaf-miner Fly). On Asclepias quadrifolia (Four-leaved Milkweed). Photographed at Macauley Mountain Conservation Area, Prince Edward County, Ontario on 25 June 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wapisay

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 11:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:06 AM EDT

Περιγραφή

Super hairy — even the fruit!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcray

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 03:24 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennmcpheedyson

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 08:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 02:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasstow

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 08:19 AM EDT

Περιγραφή

Phragmites fen. Common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_j_allison

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 07:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neoarctia

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 10:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bootht99

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 02:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpsandseasons

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 05:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 02:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momahony

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 02:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Lambton, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Likely P. flava. Growing in damp depression of organic soil in Acer x freemanii swamp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Clumps on various mineral soil mounds (old tree tip-ups?) in sandy mesic forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyewert

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 08:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillcrosthwaite

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararoselittlefield

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asandilands

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 10:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keegan777

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aegolius99

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 04:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleenbuck

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 07:14 PM EDT

Περιγραφή

In roadside ditch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maviskerr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:42 PM EDT

Τόπος

Gads Hill, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannefortier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:15 PM EDT

Τόπος

Grey, CA-ON, CA (Google, OSM)