Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdabell

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 09:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgillis

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 06:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkollataj

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 12:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 03:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 01:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 05:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgthorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not kept; under red and white oaks, sassafras

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trish_v

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 07:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharronskevington

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 04:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 05:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμεουρδιά (Rubus idaeus)

Παρατηρητής

softwaresimian

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 01:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

paisleypenguins

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 07:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemesia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mclaughlinje

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_jacobs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:54 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemesia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Slightly pink, extra petals. No lower leaves, reduced ones on top.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemesia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

host is Crowpoison (Nothoscordum bivalve)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:34 ΜΜ ADT

Περιγραφή

On previous year's seed pods of Rhododendron groenlandicum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

westgreysite

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 06:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahb

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schmeather

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 04:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_campbell17

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 12:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemesia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturediva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 08:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hardwood log. First image of 5 pics shows progression (July 28 10AM; July 29 2PM; July 29 7PM; July 30 3PM; and August 5).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asandilands

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 03:23 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing on a propane tank. Greenish when wet and gray when dry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 02:09 ΜΜ EST

Περιγραφή

On roots of fallen Thuja occidentalis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2015 11:26 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Some photos too yellow. Hemlock, fir, birch, oak. First found same location 2013. Microscopy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jleader

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 09:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

growing from Hawthorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanboyd

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2016 02:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam10turner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 04:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

Two Butternuts close together of similar size. Looked to be in loose line with row of walnuts… might be planted. Maybe compensation plantings for the adjacent skank park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2015 07:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

xtruncatum [perfoliatum x serotinum]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 01:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Everything I found. Red & white pines. Microscopy. Spores approx. 3.1-3.8 with ornamentation, which seems minimal. Vouchered.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gvandamme76

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 07:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggy_king

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 04:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 02:21 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 01:59 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giantheart

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

First record for Canada, found by Jose Maloles.

https://www.researchgate.net/publication/350022150

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2013 03:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Rhizinate; asci cylindric

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 01:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 11:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I just realized that it uploaded with incorrect location data.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 05:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 07:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 07:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Originally posted to MycoMap.com on July 28, 2017 by MycoMap.com user: FrannieK at https://mycomap.com/7071.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

b_copping

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Boletus sensibilis ?

Floodplain.
Edge of woods in regularly mowed area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemesia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 07:48 ΠΜ EDT

Τόπος

Wilmot, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Diameter of the tops [still attached] was 7-9 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev1223

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 05:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found growing on Bovine horn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycomagus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Can't find a common name for this fella so I'm christening it the Cinnamon Stick fungus because it's tightly inrolled nature resembles a cinnamon stick stuck into the ground. After picking it unfurled slowly over time to almost flat in shape

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 02:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on the ground under Picea, Larix, Acer. About 2-inches in height.
Asci operculate, 8-spored, IKI-, croziers(+).
Ascospores ellipsoid with one large guttule and many small, measured
(19.9) 20.5 - 23 (26.2) × (11.7) 12.2 - 13.9 (14.5) µm
Q = (1.5) 1.6 - 1.7 (1.9) ; N = 19
Me = 21.5 × 13 µm ; Qe = 1.7
Paraphyses cylindrical with brown VBs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on opening, on muddy sandy soil.

perithecia scattered, vivid orange, up to about 1cm. margin darker, composed of very small hairs (photo 9). Paraphyses clavate and filled with orange granules. Spores, covered with a very conspicuous and mostly complete net, do not appear warty. spores (in asci, and without ornamentation) measured 13-16 x 6-9 µm

all microphotograph stained with Cotton Blue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman-lam

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 09:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 02:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Roadside ditch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 01:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 11:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeoflaherty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqueline_weber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 01:48 ΜΜ EST

Περιγραφή

Merry Carexmas and Happy New Year :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 03:13 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminielly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 04:13 ΜΜ EST

Τόπος

Woolwich, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Third photo shows a comparison between the stems of Blue-Fruited Dogwood (on the left) and Red Osier Dogwood (on the right)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam10turner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Second photo shows sample in aquarium temporarily until megaspores could be photographed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 09:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:04 ΠΜ EST

Περιγραφή

Unopened flower bud. Was flowering yesterday before the snow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgiles

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 08:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemesia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 11:37 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This terrestrial orchid was first seen growing in the pot pictured. This species was a "weed" in an orchid I purchased from a company based in FL with their headquarters in South America. It began as a single individual and now has multiplied into six individuals. Also, two small plants were seen outside of the greenhouse but not currently in flower. I will be interested to see if it overwinters and persists another year. I'm not certain if they were outside the greenhouse in previous years. This observation could be considered a waif.

2023 winter update: After multiple frosts and freezes all leaves are dead. I'll be watching this spring and summer to see if any plants resprout from roots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwoeanhinnogaehr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 05:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyxisconstellation

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 09:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empostenka

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachdnice

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 04:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam428

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 12:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Spruce, fir, cedar & mixed hardwoods. Lots of debris attached. Short obvious neck. Spores too small for G. smithii or coronatum. Microscopy. Vouchered. JET230920_04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwoeanhinnogaehr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 06:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminielly

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 12:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Mapleton, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersoncruz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2016 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneyjsmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elamond

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 12:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Brant, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

robbraam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_copping

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Small pores.
Growing in forest floor leaf litter.
Stipe snapped at ground level while picking.
Below ground portion partly visible in fourth picture, to the left of the cap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasitha_uwo

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 06:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Host plant New England aster

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New Brunswick, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biodiversitybuff

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwoeanhinnogaehr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 05:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwitty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 09:31 ΠΜ PDT