Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός Γένος Fraxinus

Παρατηρητής

diane563

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 04:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Lambton, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pretty sure these are Pumpkin Ash, but I am not too familiar with the species. Also no fruit present. Trees were at edge of swampy woodlot in southern Lambton County. About 10 to 15cm in diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 07:17 AM ADT

Περιγραφή

First NB record since 1884! In springy, seepy fen/marsh at base of steep shore slope on inland edge of brackish marsh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewpalarchio

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 11:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbraam

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonpriebe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:45 AM EDT

Τόπος

Kingsville, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknenadov

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcray

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:32 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael1714

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhairimcf

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Several individuals; did not do careful count this visit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhairimcf

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

32 or so individuals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος Canis lupus

Παρατηρητής

lada51

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:52 PM EDT

Περιγραφή

Eviscerated carcass (just skin), probably dropped/placed by a vulture or bald eagle on thin birch branch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 07:41 AM EDT

Περιγραφή

tight to old cinder block structure (mortar breaking down); neat micro environment

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalebkleisshoeft

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2007 02:36 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eli_ison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 10:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 12:49 PM EDT

Τόπος

Ottawa, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayla179

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 10:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

First photo taken May 30, 2019
Second photo taken July 25, 2019
Same location in Essex County.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanhodnett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 04:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbraam

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:39 AM EDT

Περιγραφή

Love these guys no odour and very gentle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiebrandt3

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 07:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 11:59 AM CDT

Περιγραφή

5ft tall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kashick

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 08:58 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_kahl

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 11:31 AM EDT

Περιγραφή

Along roadside of US-41

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 04:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugologist_beth

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 10:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 08:48 AM PDT

Τόπος

Laval, QC, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdean

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 09:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Elgin, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminielly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 04:25 PM EDT

Περιγραφή

Growing along the edge of the rail trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλεντούλα Η Άγρια Calendula arvensis

Παρατηρητής

kathy_bill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 11:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2012 12:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbraam

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 09:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 10:25 AM EDT

Τόπος

Carp Ridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες Φυλή Astereae

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelrayner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2012 11:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 01:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 04:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelrayner

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 02:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος Γένος Ranunculus

Παρατηρητής

westgreysite

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 09:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminielly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2008

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

To date this is the only D. punctatus I have seen at this location (and in all of Waterloo Region)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbraam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 04:49 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloec1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 10:19 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttlt

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 03:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 03:10 PM EDT

Περιγραφή

Solidago × krotkovii likely; peds glab (eliminates houghtonii, which should be in area); ohioensis and ptarmicoides grow in area; found on Drummond Island (for comparison) https://www.inaturalist.org/observations/18591700

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Algoma, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

snow dump... NaCl

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneak-e

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

☺️

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lharrellcnc

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 10:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ardenirish

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 02:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeepelletier

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 04:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016 03:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά Fagus sylvatica

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 11:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

robizzy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 09:32 AM EST

Περιγραφή

Observed on stalks of Scutellaria incana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 12:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytotea

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 06:52 PM EDT

Τόπος

Middlemiss (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynethgovers

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 12:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empostenka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 12:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsferguson

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_knight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Small (0.5 cm tall), subtubulose limb longer than sheath, leaves mostly 3 mm, no more than 4 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plippert

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 01:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron567

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 10:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:21 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdean

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in clay plain deciduous swamp with abundant Freeman's maple. Leaves large, up to 45-50cm long. Leaflets pubescent beneath with petiolules up to 10mm long and some leaflets essentially entire

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοξόδεντρο Maclura pomifera

Παρατηρητής

mattandjoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 09:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 06:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sejohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Περιγραφή

Sandstone crack on northern tier island in Apostle Islands National Lakeshore. Location obscured.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eralverson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2013 05:30 PM PST

Περιγραφή

I spoke with the owner of this truck, he was very proud of his epivehicular fern colony. Apparently at one time it had been larger but someone stole a portion of the plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilderpants

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 03:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός Γένος Fraxinus

Παρατηρητής

tarra

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 05:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 09:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός Γένος Fraxinus

Παρατηρητής

marknenadov

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 06:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpasta

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 02:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndoerr88

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 01:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:02 AM CST

Περιγραφή

only kind in the neighborhood

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevetheo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 12:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jax21

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 01:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jax21

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilto1cm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 01:33 PM EDT

Τόπος

Oscoda, MI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Very vague location in eastern Chatham-Kent marked as this extremely rare species is on private property that I had permission to access.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aheuvelm

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 08:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)