Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aegolius99

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 04:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleenbuck

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 07:14 PM EDT

Περιγραφή

In roadside ditch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maviskerr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:42 PM EDT

Τόπος

Gads Hill, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannefortier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:15 PM EDT

Τόπος

Grey, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquaem

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 01:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2015 03:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynethgovers

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 12:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guill38

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 03:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

popb25

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 09:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 02:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffwhite

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 03:28 PM ADT

Περιγραφή

This was a first for me, a lifer! Was growing quite luxuriously in one wet, mucky area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2009 06:22 PM EDT

Τόπος

Concord, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Carex stipata (1), C. annectens (2), and C. vulpinoidea (3). At this site C. annectens generally was growing between a population of C. stipata and a population of C. vulpinoidea, and in some ways was morphologically intermediate between the two.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erielee

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 01:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h2odog

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:15 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2013 12:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirtrdevaluator

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 01:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcareless

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 02:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miss-shadyideas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

A true miracle for 2021: pumpkin ash in seed in Ontario.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 02:49 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ablap

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 08:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)

Παρατηρητής

darren188

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dadorsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 12:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:47 AM EDT

Περιγραφή

In a restored tallgrass prairie meadow and adjoining stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura2115

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 01:53 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velvetleaf

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 03:05 PM EDT

Περιγραφή

Chrysler Greenway Harrow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 02:01 PM EDT

Περιγραφή

Two Symphyotrichum species growing together: 1. S. pilosum var. pilosum, and 2. S. racemosum.

Symphyotrichum pilosum var. pilosum observation: https://www.inaturalist.org/observations/108322555

Symphyotrichum racemosum observation: https://www.inaturalist.org/observations/108302777

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)

Παρατηρητής

jillcrosthwaite

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdabell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodneyv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon529

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 07:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xander_737

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 01:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kikimalott

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 05:48 PM EDT

Τόπος

Essex, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_foy

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 04:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2009 11:32 AM MDT

Περιγραφή

Green ash is a native tree species of riparian or low seep areas and often forms a tree with a single main trunk, in contrast to boxelder (Acer negundo). The opposite compound leaves with leaflets having uniformly serrate margins are characteristic of Fraxinus species. This site lies along the Little Missouri River where it crosses highway 212, just northwest of Alzada, Carter County, Montana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrythesick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:10 PM EDT

Περιγραφή

Potentially S. ciliolatum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memoosborne

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 06:32 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dortmand

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 10:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

hikergurl

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 12:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer478

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 05:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkemp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 01:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabby49

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:50 PM EDT

Τόπος

Cargill, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2008 11:27 AM EDT

Τόπος

Brant, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

singlemalt

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 02:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2013 11:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonney

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 02:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danamorgan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 03:50 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

field_daze

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 04:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanleys

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 05:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabby49

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottyimrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:51 PM UTC

Περιγραφή

Many naturally growing on the forest floor

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Q. macrocarpa (with typical leaves) around, but this one markedly different. Seepage swamp with Thuja occidentalis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 01:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Calcareous bluffs of the Black Belt Prairie and Coonewah Crk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schmeather

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 07:12 PM EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbraam

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 01:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterkelly1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Elgin, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbraam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian395

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2012 06:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossy_stone

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 11:44 AM EST

Περιγραφή

Probably fraxinus americana. Measures 163" circumference. Looks like it's being attacked by eab.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 09:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2015 10:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqueline_weber

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:58 PM UTC

Περιγραφή

Incredible aberrant colouration on this individual. It was the only plant with this appearance, but it seemed to be healthy and thriving.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethnobotany95

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 12:25 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laird_o_grimhold

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 04:03 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 1997 02:18 PM EDT

Τόπος

Brant, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

MICH, UWAL, JK England, mjo, +3, OAC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

herbertbushman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 10:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

tmkb

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 01:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schachowfamjam

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 01:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinitysy

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 02:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 06:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkillin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia82

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia82

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 05:55 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julieegrant

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 08:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgibso25

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 03:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelliemcb

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaozhoujenny

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 07:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

field_daze

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 05:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcjentsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 12:58 PM EDT

Περιγραφή

looking good

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

jaucelynn

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 05:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

jennapayne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2018 11:41 AM EST

Περιγραφή

5ft tall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin132

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 10:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ablap

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

marknenadov

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 06:45 AM EDT

Τόπος

Essex, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:28 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

charlotte223

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:47 AM EDT