Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 09:58 AM EAT

Τόπος

Wenje, Kenya (Google, OSM)
Euphaedra neophron ellenbecki - Photo (c) Yvonne A. de Jong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yvonne A. de Jong
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Euphaedra neophron ssp. ellenbecki, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρη Μανγκούστα (Ichneumia albicauda)

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 02:19 AM EAT

Τόπος

Kwale, KE (Google, OSM)
Λευκόουρη Μανγκούστα - Photo (c) Joni Overbosch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joni Overbosch
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Λευκόουρη Μανγκούστα (Ichneumia albicauda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choupichou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 01:19 PM EAT
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annaskye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 09:16 PM EAT
Theraphosidae - Photo (c) andriusp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andriusp
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Οικογένεια Theraphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annaskye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:24 PM EAT
Cyligramma latona - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Cyligramma latona, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

mistysea

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2016 05:49 PM EAT

Ετικέτες

Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

mistysea

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2016 05:49 PM EAT

Ετικέτες

Danaus chrysippus alcippus - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Danaus chrysippus ssp. alcippus, Ένα μέλος του Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλογόδεντρο (Delonix regia)

Παρατηρητής

jaccola9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 10:29 AM EAT

Τόπος

Kilifi, KE (Google, OSM)
Φλογόδεντρο - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Φλογόδεντρο (Delonix regia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2013 02:59 AM EAT
Βοοειδή - Photo (c) Gareth Preiss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Preiss
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 08:48 PM EAT
Chamaeleo dilepis - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Chamaeleo dilepis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 11:14 AM EAT

Τόπος

Diani Beach, Kenya (Google, OSM)
Echinometra mathaei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Echinometra mathaei, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 11:33 AM EAT

Τόπος

Diani Beach, Kenya (Google, OSM)
Synapta maculata - Photo (c) 
Philippe Bourjon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Synapta maculata, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 07:37 PM EAT
Astrostole scabra - Photo (c) kevin_frank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevin_frank
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Astrostole scabra, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 06:24 PM EAT

Περιγραφή

wormy

Nemertea - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Συνομοταξία Nemertea, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 07:07 PM EAT
Conidae - Photo (c) Renee Els, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Renee Els
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Οικογένεια Conidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 06:19 PM EAT
Panulirus ornatus - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Panulirus ornatus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

also_sprach_susscrofa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 08:40 PM EAT

Τόπος

Mbuyuni, Tanzania (Google, OSM)
Cyligramma latona - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Cyligramma latona, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batili419

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:29 PM EAT

Τόπος

Mamlaka Road (Google, OSM)
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paalo121

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2016 10:34 AM EAT
Ciconia microscelis - Photo (c) maritzasouthafrica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maritzasouthafrica
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Ciconia microscelis, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egrant505

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 07:39 PM EAT
Hemidactylus mabouia - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Hemidactylus mabouia, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egrant505

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 08:20 PM EAT
Damon - Photo (c) Acrocynus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Γένος Damon, Ένα μέλος του Φρυνοειδή (Υπεροικογένεια Phrynoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egrant505

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 07:25 AM EAT
Cercopithecus mitis albogularis - Photo (c) Yvonne A. de Jong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yvonne A. de Jong
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Cercopithecus mitis ssp. albogularis, Ένα μέλος του Γαλάζιος Κερκοπίθηκος (Cercopithecus mitis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egrant505

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 08:49 AM EAT
Isoxya tabulata - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Isoxya tabulata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 11:52 AM EAT

Ετικέτες

Panulirus longipes - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Panulirus longipes, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 06:51 PM EAT
Panulirus ornatus - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Panulirus ornatus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 06:39 PM EAT
Δεκάποδα - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Δεκάποδα (Τάξη Decapoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

name_name_name

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 09:53 AM EAT
Colius striatus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Colius striatus, Ένα μέλος του Κολιόμορφα (Τάξη Coliiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalie9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 06:43 PM EAT
Turtur tympanistria - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dave Brown
Η ταυτότητα του χρήστη wasinitourguide: Turtur tympanistria, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4497