Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

luksza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 03:06 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_spicer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 11:33 ΠΜ EAT

Τόπος

Borama, Somalia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneoutwater

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2011 05:41 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Lygosoma petersi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

beethoven242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 07:41 ΜΜ EAT

Τόπος

Loitokitok, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beethoven242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:34 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 08:24 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beethoven242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:20 ΜΜ EAT

Τόπος

Shinyalu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beethoven242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:40 ΜΜ EAT

Τόπος

Shinyalu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beethoven242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beethoven242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 09:07 ΠΜ EAT

Τόπος

Shinyalu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

subbi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 01:55 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 03:44 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023

Τόπος

Naivasha, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 07:38 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023

Τόπος

Naivasha, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:47 ΠΜ EAT

Τόπος

Baomo, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kh-c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 12:14 ΜΜ EAT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roylesafaris

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 05:23 ΜΜ EAT

Τόπος

Lari, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmartinezinigo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 01:04 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeslefcourt

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 07:23 ΠΜ EAT

Τόπος

Serena, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoislibert

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 1993 02:00 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 10:39 ΠΜ EAT

Τόπος

Malindi, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_onnis

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 03:28 ΜΜ EAT

Τόπος

Karatu, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew-rains

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:59 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkoros

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 07:44 ΜΜ EAT

Τόπος

Nairobi, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanyuewahchan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2016 01:43 ΜΜ EAT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

evarastus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 04:18 ΜΜ EAT

Τόπος

Mzizima, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 06:12 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 06:14 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 10:07 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alistarcristina

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 08:16 ΠΜ EAT

Τόπος

Ukunda, Kwale, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 09:57 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

donchelu

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 08:31 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katr

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:30 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yusufzanzibar

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 11:12 ΜΜ EAT

Τόπος

Matemwe, Zanzibar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Bas-Sassandra, CI (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

also_sprach_susscrofa

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:51 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Possibly similar to this observation, same area but separate:

https://www.inaturalist.org/observations/157501192

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritabapst1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023

Τόπος

Manyara (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno356

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2013 04:26 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathon37

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2016 09:28 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimgrooms

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:37 ΜΜ EAT

Τόπος

Karati, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman391

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:43 ΜΜ EAT

Τόπος

Nakuru, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Ωραιότραγος (Oreotragus oreotragus)

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:00 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew-rains

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 09:36 ΜΜ EAT

Περιγραφή

It made a vibration sound and secreted a foul smell when disturbed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 07:24 ΜΜ EAT

Τόπος

Diani Beach, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 03:10 ΜΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taniabelcher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 08:38 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Found Sable Valley, Shimba Hills

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 07:33 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Part of a sea turtle??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 07:46 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:18 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 06:13 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 06:24 ΜΜ EAT

Περιγραφή

wormy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschmitt505

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 09:31 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 06:37 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 05:19 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 08:58 ΜΜ EAT

Τόπος

Kwale, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 03:05 ΜΜ EAT

Τόπος

Kuruwitu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

DCIM\100MEDIA\DJI_0337.JPG

Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 03:23 ΜΜ EAT

Τόπος

Kuruwitu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

DCIM\100MEDIA\DJI_0699.JPG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neil_mass

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 02:46 ΜΜ EAT

Τόπος

Impala, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

overflow12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatuaje_espinal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 06:14 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thegodlyhamster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annelaudisoit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 12:01 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακανθόχοιρος (Γένος Hystrix)

Παρατηρητής

stephdloniak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:06 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

kimutai_jackson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 08:46 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothcollins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 10:23 ΠΜ EAT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothcollins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 03:30 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drwilliambird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 02:23 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

name_name_name

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 05:17 ΠΜ EAT

Τόπος

Nairobi, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 12:18 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Very common on the Kenyan coast. They have a gelatinous texture and are anchored to the sand in shallow water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυίδες (Οικογένεια Muridae)

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 05:17 ΜΜ EAT

Τόπος

Kwale, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yusufzanzibar

Ημερομηνία

Μάιος 2003

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

This python was VERY small, pls. check the second photo with our cat.
The cat did NOT get the python ...

sorrry about the quality, photos are from an old SD video

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:56 ΠΜ EAT

Τόπος

Malindi, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

njiruernest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 01:11 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micoltanzania

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 08:51 ΠΜ EAT
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

sebastiaan_k

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 02:36 ΠΜ EAT

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imran_effendy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:49 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

pietroluraschi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:29 ΠΜ EAT
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

herbnlegend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 11:30 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyernst

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2007 11:43 ΠΜ EAT

Τόπος

Uvinza, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petercaire

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:08 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melodie_kejr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 11:40 ΠΜ EAT

Τόπος

Ngurunit (Google, OSM)

Περιγραφή

My daughter found this unusual little gecko and we realized it was a different species than the typical house geckos. My Reptiles of East Africa book helped me identify it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022

Περιγραφή

Pemba Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chemp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 09:54 ΜΜ EAT

Τόπος

Rombo, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

savanna woodland, 1000m, Lake Chala area, Kilimanjaro, Tanzania

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melodie_kejr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Samburu, KE (Google, OSM)

Περιγραφή

Beautiful medium sized crevice tortoise neighbor kids brought to me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedschmitt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Meru, KE (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 09:02 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 08:27 ΜΜ EAT

Τόπος

Kwale, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emeadows

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 02:48 ΜΜ EAT

Τόπος

Kibale NP, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdolrenry

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2010 02:50 ΜΜ EAT

Τόπος

Loitokitok, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 12:08 ΠΜ EAT

Τόπος

Mityana, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddymalik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:39 ΜΜ +03

Τόπος

Kilifi, Coast, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lewasafaricamp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 04:45 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 09:52 ΜΜ EAT

Τόπος

Kwale, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_gr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 10:24 ΠΜ EAT

Τόπος

Indian Ocean, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butati

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 04:06 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melvio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 06:52 ΠΜ EAT

Τόπος

Dabaso, Kenia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bregkauz

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 08:02 ΠΜ EAT

Τόπος

Voi, Kenia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022

Τόπος

Bujenje, UG-MC, UG (Google, OSM)