Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 09:39 AM AEDT
Cnidoglanis macrocephalus - Photo (c) Glen Whisson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glen Whisson
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Cnidoglanis macrocephalus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:04 PM ACDT

Περιγραφή

Very small juveniles (FTR there are 1-2 juvenile Western jumping blennies also present).

Ετικέτες

dsm
Scorpis aequipinnis - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Scorpis aequipinnis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:46 PM ACDT

Περιγραφή

Subject is the small adult to R in this wide view.

Ετικέτες

dsm
Tetractenos glaber - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Tetractenos glaber, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 01:11 PM ACDT

Ετικέτες

Meridiastra gunnii - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Meridiastra gunnii, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 01:34 PM ACDT

Ετικέτες

Codium fragile - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Codium fragile, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 06:22 PM ACDT

Περιγραφή

Beach washed fruits. Probably immature. Recent very heavy rains. Little Gorge Creek mouth.

Posidonia - Photo (c) 107120830535687523870, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 107120830535687523870
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Γένος Posidonia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 03:51 PM ACDT

Ετικέτες

Celleporaria cristata - Photo (c) Warwick Moyse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warwick Moyse
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Celleporaria cristata, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:47 AM ACDT

Περιγραφή

Adolescent, as a lone fish yet to join a school.

Ετικέτες

dsm
Dinolestes lewini - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Dinolestes lewini, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:56 AM ACDT

Περιγραφή

Adult school beneath entry platform of outer jetty.

Kyphosus sydneyanus - Photo (c) kendallclements, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Kyphosus sydneyanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 11:34 AM ACDT

Περιγραφή

Snorkel off Normanville jetty.

Ετικέτες

dsm
Aldrichetta forsteri - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Aldrichetta forsteri, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 09:00 AM AEDT
Cnidoglanis macrocephalus - Photo (c) Glen Whisson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glen Whisson
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Cnidoglanis macrocephalus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 02:12 PM ACDT

Ετικέτες

Botrylloides anceps - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Botrylloides anceps, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 02:30 PM ACDT
Ophiothrix caespitosa - Photo (c) Warwick Moyse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warwick Moyse
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Ophiothrix caespitosa, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 02:54 PM ACDT
Fromia polypora - Photo (c) seaborn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Fromia polypora, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 02:52 PM ACDT
Fromia polypora - Photo (c) seaborn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Fromia polypora, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:02 PM ACDT

Περιγραφή

Carijoa cf. multiflora - Young colony

Ετικέτες

Carijoa - Photo (c) João D'Andretta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by João D'Andretta
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Γένος Carijoa, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bec9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:14 PM ACDT
Coscinasterias muricata - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Coscinasterias muricata, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bec9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:15 PM ACDT
Sepioteuthis australis - Photo (c) Harry Rosenthal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harry Rosenthal
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Sepioteuthis australis, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2014 02:40 PM ACDT

Τόπος

Tumby Bay Lookout (Google, OSM)
Scaberia agardhii - Photo (c) Dan Monceaux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Monceaux
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Scaberia agardhii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2014 02:42 PM ACDT

Τόπος

Tumby Bay Lookout (Google, OSM)
Hormosira banksii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Hormosira banksii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 08:36 AM AEDT
Tosia neossia - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Tosia neossia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 08:37 AM AEDT
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 08:27 AM AEDT
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 08:36 AM AEDT
Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:49 AM AEDT

Περιγραφή

training RLS survey at South Channel Fort

Coscinasterias muricata - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Coscinasterias muricata, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:14 AM AEDT

Περιγραφή

training RLS survey at South Channel Fort

Diodon nicthemerus - Photo (c) Tim Gamblin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Gamblin
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Diodon nicthemerus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:25 AM AEDT

Περιγραφή

training RLS survey at South Channel Fort

Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 10:31 AM AEDT

Περιγραφή

RLS training survey

Tosia australis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Tosia australis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Περιγραφή

Mlssa dive trip to Whyalla

Sepia apama - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Sepia apama, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 11:16 AM ACDT
Iridomyrmex purpureus - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη wamoz: Iridomyrmex purpureus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2298