Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:02 PM ACDT

Περιγραφή

Carijoa cf. multiflora - Young colony

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:59 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 09:36 AM ACDT

Περιγραφή

Aggregation under the old Jetty.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 11:05 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:58 PM ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:18 PM ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:30 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

rfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:39 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 12:03 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:18 PM ACST

Τόπος

Coweelunga Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

A slightly more advanced colony of green coral.
Numerous colonies-most very small-seen throughout this roughly 1 hour shallow subtidal snorkel at low tide, with incoming tide towards end.
(FTR I also note the Rockpool Shrimp on this coral on RHS)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:36 PM ACST

Περιγραφή

Goniobranchus cf. tinctorius

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:45 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:18 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:11 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:53 PM ACST

Περιγραφή

Another example from this dive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 02:19 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:45 AM ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:30 PM ACST

Περιγραφή

The clear encrusting ascidian. Probably Diplosoma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:45 AM ACST

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 02:04 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:25 PM ACST

Περιγραφή

Large specimen early in this dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:37 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:06 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:59 AM ACST

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:57 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:18 AM ACST

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrymit

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 08:49 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 01:17 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaneoc

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 06:30 PM ACDT

Τόπος

Hawker, SA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcywhittaker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 06:53 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterrday

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 02:44 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterrday

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 02:14 PM ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrillho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 06:11 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 12:48 PM ACDT

Περιγραφή

Madrella RB1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 03:55 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 03:28 PM ACDT

Περιγραφή

There were about 50, all adults, aggregated in this wide open channel on a rising tide with moderate onshore winds but swell below half a metre. Mediocre to poor visibility between sets. Maximum horizontal visibility about 4 metres. Still an interesting (and easy access) shore based snorkel. (As an aside, One usually sees banded as well as sea sweep at this location but on this day I saw only a few immature sea sweep. )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 04:20 PM ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 04:44 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 01:43 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:26 PM ACDT

Περιγραφή

Zooids approx 3mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:02 PM ACDT

Περιγραφή

Only the one seen on this dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 04:12 PM ACDT

Περιγραφή

At rest at the limestone base of the seagrass scarp which forms the outer edge of Syngnathid Hotspot.
(FTR the term Syngnathid Hotspot is a colloquial one that arose decades ago when the location was usually teeming with a good variety of inshore pipefish species. Back then the large expanse of sandy substrate had many small outlier clumps of seagrass, including Posidonia, Amphibolis and zostera, which is where you could always find the majority of species. Over the last few decades and especially the last few years the outlier plants have become very scarce and often completely absent (with some seasonality as expected, for the first decade or so of decline, but now seemingly perennial absence for several years. This seagrass recession is as or more obvious when diving or snorkeling there, when looking at the edges of the dense meadows along the outer edges. These were once only mildly delineated from the outliers in the sandy parts towards the shallowest subtidal. Now there is a large scarp wherever the outer meadows terminate. The scarp is mostly at least one metre high, in places roughly 1.5 metres. Clearly anthropogenic in the main. Foreshore runoff and the nearby Bungala River outflows are responsible.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 03:53 PM ACDT

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 03:51 PM ACDT

Περιγραφή

Subject is the fish resting in the nachos shape sponge. It is a WCC cleaning station, rarely seen unoccupied by one or other clients. Some of the other fish in the 1st image are likely to be waiting their turn for parasite removal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 01:04 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 04:19 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 06:47 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλαμπελίνα (Γένος Flabellina)

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:04 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 01:25 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:03 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 01:07 PM ACST

Περιγραφή

Egg case of a primitive shark,possibly an Elephant Shark,as beach wash.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:23 AM ACST

Περιγραφή

I think.
Image 3 gives scale by including a young Blackspotted Wrasse. This true stony colony-forming (but not reef-forming)coral is on inner face of the platform reef directly in line with the end of the jetty.
There are a few smaller colonies of this species only metres southward(and doubtless many more at various points on inner and outer faces of this long-shore platform reef,north and south of jetty.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:59 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:52 AM ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:08 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrymit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:43 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluedog21

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 10:40 AM ACST

Περιγραφή

Sea Spider, dark blue/black with yellow bands on legs, appx 3cms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:33 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:33 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:53 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrymit

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 01:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoparker

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:40 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισόποδα (Τάξη Isopoda)

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:30 AM ACST

Περιγραφή

The iridescent brown/green animal at the top centre of image

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 10:23 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 1986 11:43 AM ACDT

Περιγραφή

Old slide scans, date approximate till I check log books.
Location is Summie's Reef, aka 5 Mile Reef, a popular fishing spot in ~17m depth WSW of the township and not 5 miles offshore, because that name derives from the distance from Normanville jetty.
Boat dive with Greg Perry (who once ran a dive shop in Normanville...great bloke, please come back mate!)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 04:36 PM ACST

Περιγραφή

I guess the shell is eating the chiton here.

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:27 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 12:06 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:05 AM ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoster

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 05:42 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoparker

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:56 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2011 03:51 AM ACDT

Περιγραφή

At end of late afternoon solo snorkel,into twilight, a few of these suddenly appeared 'out of nowhere' as I was about to exit.I guess they had emerged from where they were buried fully in the shallow sand for most of the day, to feed at dusk. Depth 30-40 cm, and they'd only appear for a few seconds following each little swell's shore break. Viz would drop to zero when each wave hit the steep beach but then clear just enough for imaging before next little 'dumper'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούλιος 2011

Περιγραφή

Over Posidonia australis seagrass with quite heavy epiphyte load.
EPA cuttlefish monitoring trip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 02:37 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 02:39 PM ACST

Περιγραφή

Snail to right of image

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 02:40 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 01:34 PM ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 01:46 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 06:16 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 06:17 PM ACDT

Περιγραφή

Shy as always.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 12:28 PM ACDT

Περιγραφή

Young juvenile. Has head and snout shape of S. nigra, and the adults and sub-adults occur in this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 11:47 AM ACDT

Περιγραφή

Warm water species. Identified by the distinctive ocelli on body surface, supported by shape of body, head, tail and fins.
This animal had a lesion behind the gill cover.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 01:23 PM ACDT

Τόπος

Horseshoe Reef (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 02:19 PM ACDT

Τόπος

Horseshoe Reef (Google, OSM)

Περιγραφή

Goniobranchus cf. tinctorius

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 02:20 PM ACDT

Τόπος

Horseshoe Reef (Google, OSM)

Περιγραφή

Probably R. diaphora, but I'm not convinced it's not R. jugosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 02:36 PM ACDT

Τόπος

Horseshoe Reef (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 01:12 PM ACDT

Τόπος

Horseshoe Reef (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 12:35 PM ACDT

Περιγραφή

I unwittingly disturbed this small example with my wet-suited knee, what a kerfuffle!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 03:47 PM ACDT

Τόπος

Marino Rocks (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 01:46 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 02:25 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 02:27 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 02:32 PM ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 12:26 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 10:38 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoster

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:40 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 12:39 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Περιγραφή

My ID is partly reliant on the moderately large size of this octopus.
It showed much interest in the many EMS snorkelers passing over it , and was in only about 2 m depth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 03:23 PM ACDT