Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:30 ΜΜ ACDT

Τόπος

Christies Beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Undescribed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:58 ΜΜ ACDT

Τόπος

Christies Beach (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 09:37 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrymit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 06:49 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:48 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 02:38 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoisroche

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 04:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:38 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:43 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 03:34 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Eggs

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 08:49 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Attracted to beach shack porch light at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 12:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 11:59 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:35 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Juvenile, approx 6 cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 01:51 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:25 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 08:57 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 01:41 ΜΜ ACDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 03:34 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Inside a bivalve shell

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 03:06 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 01:20 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alhotham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:48 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 01:48 ΜΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay Jetty (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:00 ΜΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay Jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:17 ΜΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay Jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:22 ΜΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay Jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:24 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλαμπελίνα (Γένος Flabellina)

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 02:00 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Flabellina RB2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 02:56 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinmelbobserver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 11:56 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Breathtaking expecting mother Argonaut Nautilus I found when walking around the sandbar. I didn’t quite realise what it was until I picked it up, realised she had a clutch of eggs so I gently put her back in her home (but not before snapping this pic and a short clip). I had no idea these weren’t actually real Nautilus, but in fact octopus who masquerade as them. The shell was magnificent to behold. A once in a lifetime experience!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 01:48 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:57 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 03:14 ΜΜ ACDT

Τόπος

Port Hughes Jetty (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 02:15 ΜΜ ACDT

Τόπος

Port Hughes Jetty (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile - dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timkarnasuta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 11:19 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αθερινίδες (Οικογένεια Atherinidae)

Παρατηρητής

enot_poluskuns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 09:53 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 07:42 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 03:16 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:07 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

environ

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

environ

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 10:07 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Apparently these wrasse are fond of shrimp for morning tea too! Didn't get to see this particular shrimp for long enough to try and ID it beyond that it appears to also be a pistol shrimp. c.f. 144661419 and 144661420.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 03:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:31 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Cropped from previous observation's image.

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:02 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Carijoa cf. multiflora - Young colony

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:59 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 09:36 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Aggregation under the old Jetty.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 11:05 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:58 ΜΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:18 ΜΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:30 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

rfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:39 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 12:03 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:18 ΜΜ ACST

Τόπος

Coweelunga Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

A slightly more advanced colony of green coral.
Numerous colonies-most very small-seen throughout this roughly 1 hour shallow subtidal snorkel at low tide, with incoming tide towards end.
(FTR I also note the Rockpool Shrimp on this coral on RHS)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:36 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Goniobranchus cf. tinctorius

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:45 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:18 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:11 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:53 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Another example from this dive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 02:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:45 ΠΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:30 ΜΜ ACST

Περιγραφή

The clear encrusting ascidian. Probably Diplosoma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:45 ΠΜ ACST

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 02:04 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:25 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Large specimen early in this dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:06 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:59 ΠΜ ACST

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:18 ΠΜ ACST

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrymit

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 08:49 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 01:17 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaneoc

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 06:30 ΜΜ ACDT

Τόπος

Hawker, SA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcywhittaker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 06:53 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterrday

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 02:44 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterrday

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 02:14 ΜΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrillho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 06:11 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 12:48 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Madrella RB1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 03:55 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 03:28 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

There were about 50, all adults, aggregated in this wide open channel on a rising tide with moderate onshore winds but swell below half a metre. Mediocre to poor visibility between sets. Maximum horizontal visibility about 4 metres. Still an interesting (and easy access) shore based snorkel. (As an aside, One usually sees banded as well as sea sweep at this location but on this day I saw only a few immature sea sweep. )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 04:20 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 04:44 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 01:43 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:26 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Zooids approx 3mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:02 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Only the one seen on this dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 04:12 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

At rest at the limestone base of the seagrass scarp which forms the outer edge of Syngnathid Hotspot.
(FTR the term Syngnathid Hotspot is a colloquial one that arose decades ago when the location was usually teeming with a good variety of inshore pipefish species. Back then the large expanse of sandy substrate had many small outlier clumps of seagrass, including Posidonia, Amphibolis and zostera, which is where you could always find the majority of species. Over the last few decades and especially the last few years the outlier plants have become very scarce and often completely absent (with some seasonality as expected, for the first decade or so of decline, but now seemingly perennial absence for several years. This seagrass recession is as or more obvious when diving or snorkeling there, when looking at the edges of the dense meadows along the outer edges. These were once only mildly delineated from the outliers in the sandy parts towards the shallowest subtidal. Now there is a large scarp wherever the outer meadows terminate. The scarp is mostly at least one metre high, in places roughly 1.5 metres. Clearly anthropogenic in the main. Foreshore runoff and the nearby Bungala River outflows are responsible.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 03:53 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 03:51 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Subject is the fish resting in the nachos shape sponge. It is a WCC cleaning station, rarely seen unoccupied by one or other clients. Some of the other fish in the 1st image are likely to be waiting their turn for parasite removal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 01:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 04:19 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 06:47 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλαμπελίνα (Γένος Flabellina)

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:04 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 01:25 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:03 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 01:07 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Egg case of a primitive shark,possibly an Elephant Shark,as beach wash.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:23 ΠΜ ACST

Περιγραφή

I think.
Image 3 gives scale by including a young Blackspotted Wrasse. This true stony colony-forming (but not reef-forming)coral is on inner face of the platform reef directly in line with the end of the jetty.
There are a few smaller colonies of this species only metres southward(and doubtless many more at various points on inner and outer faces of this long-shore platform reef,north and south of jetty.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:59 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:52 ΠΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:08 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrymit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:43 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluedog21

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 10:40 ΠΜ ACST

Περιγραφή

Sea Spider, dark blue/black with yellow bands on legs, appx 3cms.