Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

carrielaffey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία (Γένος Artemisia)

Παρατηρητής

arthro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 01:53 ΜΜ EDT
Αρτεμισία - Photo (c) Luciano Arcorace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Arcorace
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilisanapple

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:06 ΠΜ EDT
Lonicera japonica - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilisanapple

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:04 ΠΜ EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dionne17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:01 ΜΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilisanapple

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 03:59 ΜΜ EDT
Eclipta prostrata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Eclipta prostrata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madic913

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023

Τόπος

Califon, nj (Google, OSM)
Helianthus annuus - Photo (c) Kassie Henrikson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kassie Henrikson
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

aalgha01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:09 ΜΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

urquizo498

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

allison0708

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahimtiaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023

Περιγραφή

As in true fashion with nature photography, inspiration for plant searching happens by chance. As I spent my days walking through Rutgers I would look at plants between my classes and attempt to determine whether they were eligible and worthy candidates or not for my first submission to iNaturalist. I was talking to my sister on the phone walking to class discussing how I was on the hunt for a specimen to upload and how I have been learning so much in my class that I am able to distinguish certain characteristics of plants from memory now. Looking around my surroundings, I quickly tried to pick a plant to prove my point, settling on the pretty pink flowers located in the giant stone planters across campus. Walking towards it, I discussed how it was planted here by gardeners, and not naturally occurring. The flowers were growing in a racemic manner with open bilabiate flowers towards the top and closed shoots towards the bottom and leaves with entire margins. Being able to ascertain features of plants that I previously had no knowledge of was satisfying, to say the least!

Angelonia angustifolia - Photo (c) Lupita Espinosa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lupita Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Angelonia angustifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahilshuaib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 06:50 ΜΜ EDT
Viola tricolor - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Viola tricolor, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrielaffey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:13 ΜΜ EDT
Erechtites hieraciifolius - Photo (c) Mary S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mary S
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Erechtites hieraciifolius, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahzhash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:04 ΜΜ EDT
Ageratina altissima - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

eater_of_grass

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Shrub. Compound leaf margin serrated. 6 seeds per fruit, thin fruit wall with no flesh.

Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

dionne17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:01 ΜΜ EDT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gt111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:09 ΜΜ EDT
Hydrangeaceae - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Οικογένεια Hydrangeaceae, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)

Παρατηρητής

parin_panji

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023

Τόπος

east windsor (Google, OSM)
Πελαργόνιο - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:25 ΜΜ CEST

Περιγραφή

posdibly

Γλιστρίδα - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirhenrry

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:45 ΜΜ -04
Symbolanthus vasculosus - Photo (c) Joel Tupac Otero Ospina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joel Tupac Otero Ospina
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Symbolanthus vasculosus, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirhenrry

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:51 ΠΜ -04
Symbolanthus vasculosus - Photo (c) Joel Tupac Otero Ospina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joel Tupac Otero Ospina
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Symbolanthus vasculosus, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirhenrry

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:51 ΠΜ -04
Symbolanthus - Photo (c) Andrés León-Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrés León-Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Γένος Symbolanthus, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ablair222

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 01:26 ΜΜ EDT
Verbascum sinuatum - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Verbascum sinuatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλόμος (Γένος Verbascum)

Παρατηρητής

jadrutz

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2014 09:01 ΠΜ EDT
Verbascum sinuatum - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Verbascum sinuatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 12:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Small tree.
Planted.
No ID label was found on the plant.

Ετικέτες

Franklinia alatamaha - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Franklinia alatamaha, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinyquercus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pappus of long capillary bristles. Involucral bracts of several overlapping lengths. Pappus of one whorl of bristles more than 8 rays: symphyotrichum. Midstem leaves with winged petiole like base. Upper leaves progressively reduced and sessile. Disk Corollas white or pale yellow becoming purple. Pappus bristles slightly shorter than disk corrolla

IDed with plants of Pennsylvania

Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) johnslowry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wittkensis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:09 ΜΜ MDT
Sequoiadendron - Photo (c) A.Poulos (Iya), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Γένος Sequoiadendron, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 04:58 ΜΜ MDT
Aralia - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Γένος Aralia, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2019 11:51 ΠΜ PST

Τόπος

Zamora, Ecuador (Google, OSM)
Symbolanthus mathewsii - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Symbolanthus mathewsii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candidacaicedo

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 03:49 ΜΜ -05
Symbolanthus - Photo (c) Andrés León-Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrés León-Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη vilseskog: Γένος Symbolanthus, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 29583