Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 01:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Last day the owlet was observed.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024

Περιγραφή

Trail from La Selva Station to Arboretum or in the Arboretum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photos taken on or near the Cliatt Creek Trail - from camera with no GPS, will try to match locations with photos from phone that have GPS later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 08:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 08:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

"Jane's Pond". freshwater pond, plankton samples.

I know this is a mixture of several kinds of green algae, I am planning to divide up this observation into several.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:28 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Pollinating Nuphar (pond-lily) flowers as described in "Field Guide to the Flower Flies of Northeastern North America" by Skevington and Locke 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024

Περιγραφή

plankton sample with plankton net, oligotrophic, tannin-rich freshwater

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024

Περιγραφή

freshwater plankton sample, oligotrophic tannin-rich water in Pine Barrens.

Observation is of the little tiny organisms that are attached to the Tabellaria diatom.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 01:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

ocean-near saltwater marsh, tidal

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024

Περιγραφή

Plankton sample from ocean water at Barnegat Lighthouse, New Jersey.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024

Περιγραφή

Plankton sample from ocean water at Barnegat Lighthouse, New Jersey.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On a log.
DNA sequencing completed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 01:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On a dead or dying Ailanthus,.
Old mushroom.
The tree has the label '028' (picture 2).

This observation is particularly interesting because few mushrooms species grow on dead Ailanthus.

This tree is in a group of Ailanthuses previously infested with lanternflies and then covered with black mold.

The specimen was damaged by worms. DNA sequencing was completed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonvorona

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 07:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarcasticsnail

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 09:38 ΠΜ CST

Περιγραφή

Found at la selva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarcasticsnail

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 09:50 ΠΜ CST

Περιγραφή

Found at la selva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljs1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 10:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραδύποδας Του Hoffman (Choloepus hoffmanni)

Παρατηρητής

aidanroberts

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 08:30 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarcasticsnail

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 08:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

Found at la selva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonvorona

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 11:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarcasticsnail

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:58 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found growing on tree bark in Skillman after a rainy period of days- microscope pictures included, oil bodies are visible!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarcasticsnail

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:38 ΜΜ EST

Περιγραφή

Bright red insect (?) larvae found on shelf fungus- super neat! Looking under a dissection scope they have 6 legs and some sort of pincer on their butt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 02:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 03:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:18 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdmar10

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2015 03:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 11:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apipa

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 05:29 ΜΜ -05

Τόπος

Finca de muscua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 12:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarcasticsnail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found growing alongside reindeer moss in Webb’s mill bog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 04:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Persian ironwoood (Parrotia persica), witchhazel family.

Leafminer
4 circular overwintering chambers with 1 larva in each
On this tree:
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=132720&q=RG_02&subview=grid&verifiable=any

https://www.inaturalist.org/observations/187613452

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On old oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcmullen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 09:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2016 08:59 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 07:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On persimmon leaves.

I wrapped the branch having the caterpillars in a mesh bag. The first day, they consumed almost all the leaves in the bag. Every day, I add fresh leaves in the bag.

Observations of the same colony (grid view)
https://www.inaturalist.org/observations?order_by=observed_on&place_id=51&q=RHCM_2023_HB_1&search_on=tags&subview=grid

Addendum:
Many years ago, I raised silkworms, from my entomology classes, in my dorm room.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 12:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Small tree.
Planted.
No ID label was found on the plant.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2003 05:51 ΜΜ HST

Περιγραφή

Packaraima Mountains, Guyana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 11:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinwettges

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:56 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2016 08:38 ΠΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Cloud forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:56 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaszwilk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2007 05:59 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2005 08:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

vz06_17.jpg

Ετικέτες

RVP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aeleon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2011 08:39 ΠΜ -05

Τόπος

08680, Peru (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 11:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breiner_tarazona

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 02:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 09:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bark mine on Quercus palustris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 06:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

will key later. no pollen

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

greenwoods

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 05:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Took a wrong turn and here they are. Observed from the shore just under the Albany street bridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrysoptera

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 06:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 06:00 ΜΜ EST

Περιγραφή

(seen at the home of K & R Arras)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

neeks-geeks

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 06:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 02:55 ΠΜ CAT

Τόπος

Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθοκάμηλος (Struthio camelus)

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 12:23 ΜΜ CAT

Τόπος

Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 06:40 ΠΜ CAT

Τόπος

Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 04:24 ΜΜ CAT

Τόπος

Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:00 ΜΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 04:49 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 03:53 ΜΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 02:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

maybe? in a small pond with fountains

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 12:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Makes sense considering this water must be chock full of minerals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devind3335

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 07:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 06:35 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Growing on concrete in alleyway, forming a filamentous mesh. Desiccation and cold-resistance leads me to believe it is most likely to be a Klebsormidium sp., 1st and 2nd are wetted, 3rd is dry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 03:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thepigeongirl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:34 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 10:21 ΠΜ CST

Τόπος

Pococi, Limon, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

On Sphingidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 12:39 ΜΜ CST

Τόπος

Pococi, Limon, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

These ants live inside a white fungus hanging on the underside of tree trunk in shade rainforest. What is the species? Never seen it before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

belinda61

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 05:28 ΜΜ UTC

Περιγραφή

China Rose- Mother's Day Bouquet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 02:38 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022

Περιγραφή

This might be the same plant that was observed at 5:42pm, but I'm not 100% sure so I am making a separate observation. (It was an out and back trail - this might have been the same plant photographed earlier in the day.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022

Περιγραφή

Little pond near coast, in coastal marshland

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found growing on disturbed soil next to a trail in the Great Swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In stagnant freshwater pond, making thick floating masses of filamentous algae.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

no visible cell walls, thick separate dark sporangia (?), filaments a lot thicker than Oedogonium. In stagnant freshwater pond, from surface covered in filamentous algae, Native Plant Garden at Rutgers Garden

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

From a distance, it looks like sawdust.
Under a lanternfly-infested Ailanthus.
Everything else on the ground is covered with black mold, which is feeding on lanternfly honeydew.

https://www.inaturalist.org/observations/139331818 (3 weeks later, it is black)