Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 04:06 PM +12

Περιγραφή

Разбег взлетающего крохаля.

Θαλασσοπρίστης - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 04:26 PM +12

Περιγραφή

Семейная пара крохалей.

Θαλασσοπρίστης - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 05:05 PM +12

Περιγραφή

Средний крохаль добыл бычка и готовится его проглотить.

Θαλασσοπρίστης - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

naturalist15800

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

alena_fl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:32 PM +05
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

khvatovar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:28 AM MSK
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

mariamatersheva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:18 AM MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

mariamatersheva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:49 AM MSK
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:18 PM +12
Urile urile - Photo (c) ivanparr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ivanparr
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Urile urile, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:18 PM +12
Urile urile - Photo (c) ivanparr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ivanparr
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Urile urile, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:18 PM +12
Urile urile - Photo (c) ivanparr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ivanparr
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Urile urile, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

alinasm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:28 AM MSK
Χρυσοβασιλίσκος - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 11:32 AM +12
Πετρίτης - Photo (c) Carlos Delgado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Πετρίτης (Falco peregrinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Falco rusticolus - Photo (c) kulyabin67, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Falco rusticolus, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Falco rusticolus - Photo (c) kulyabin67, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Falco rusticolus, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 05:40 PM +12
Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός - Photo (c) Jacob  Spinks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Haliaeetus pelagicus - Photo (c) jitensha2021, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Haliaeetus pelagicus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Haliaeetus pelagicus - Photo (c) jitensha2021, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Haliaeetus pelagicus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boris_bubnov

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Haliaeetus pelagicus - Photo (c) jitensha2021, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Haliaeetus pelagicus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:47 PM +12
Corvus corone orientalis - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Corvus corone ssp. orientalis, Ένα μέλος του Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

mariya_chetveruhina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:34 PM +12
Χειμωνόσπινος - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

mariya_chetveruhina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 03:38 PM +12
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

sooloovey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:23 PM +12
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

evgeny21

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 03:39 PM +12
Sterna hirundo longipennis - Photo (c) Нина Штейнбреннер, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Нина Штейнбреннер
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Sterna hirundo ssp. longipennis, Ένα μέλος του Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evgeny21

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Tringa brevipes - Photo (c) Jeremy Gatten, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeremy Gatten
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Tringa brevipes, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

sooloovey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 07:05 PM +12
Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

alena_fl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 03:19 PM +12
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σουσουράδες (Γένος Motacilla)

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 06:26 AM +12
Motacilla alba lugens - Photo (c) Валерия Ковалева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Валерия Ковалева
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Motacilla alba ssp. lugens, Ένα μέλος του Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

alena_fl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 12:15 PM +12
Corvus corone orientalis - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Corvus corone ssp. orientalis, Ένα μέλος του Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

alena_fl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 12:00 PM +12
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3838