Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariamatersheva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:55 ΜΜ MSK
Σταχτής Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Σταχτής Δρυοκολάπτης (Picus canus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

mariamatersheva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:46 ΜΜ MSK
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elio Giacone
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

dmitriy_schanitsyn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:29 ΠΜ MSK
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

olia27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 03:35 ΜΜ MSK
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana20

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:35 ΠΜ +12
Corvus corone orientalis - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Corvus corone ssp. orientalis, Ένα μέλος του Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitriy_schanitsyn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:46 ΜΜ MSK
Pinicola enucleator - Photo (c) tukkki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Pinicola enucleator, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:46 ΜΜ MSK
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

z_luba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:14 ΠΜ MSK
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:08 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:13 ΜΜ MSK
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elio Giacone
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:54 ΜΜ MSK
Ελατοπαπαδίτσα - Photo (c) Aviceda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:41 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:23 ΜΜ MSK
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Andrea Poggi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrea Poggi
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:33 ΜΜ MSK
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:55 ΜΜ MSK
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:57 ΜΜ MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:01 ΠΜ MSK
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

ekaterinanesterova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:43 ΜΜ MSK
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

z_luba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 02:13 ΜΜ MSK
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)

Παρατηρητής

dmitriy_schanitsyn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:04 ΜΜ MSK
Διπλοκεφαλάς - Photo (c) Mikael Bauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Bauer
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

dmitriy_schanitsyn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:39 ΠΜ MSK
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

straus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:26 ΜΜ MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

straus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:19 ΠΜ MSK
Λοφιοπαπαδίτσα - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

straus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:24 ΜΜ MSK
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Павел, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Павел
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Παρατηρητής

straus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:53 ΠΜ MSK
Ελατοπαπαδίτσα - Photo (c) Aviceda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 01:11 ΜΜ MSK
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

olgakailova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 01:19 ΜΜ MSK
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

s_ekaterina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:53 ΠΜ MSK
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

s_ekaterina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:34 ΜΜ MSK
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργίτης (Γένος Passer)

Παρατηρητής

moni22524

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 01:15 ΠΜ +0330
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη valerkov: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 5227