Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterinavoinova

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:51 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)

Παρατηρητής

alexander_tsupko

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2011

Περιγραφή

Гнездо тетерева с кладкой на лугу у реки.

Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

disk_play

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 05:55 PM +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

olga_chernyagina

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 06:35 PM +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

sphex

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2011 01:57 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 05:33 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2014 01:58 PM +14
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2014 09:30 AM +13

Περιγραφή

Птица далеко. Казалась размером с голубя, не меньше.
Хищник?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belvedere04

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 09:19 AM JST

Περιγραφή

Japanese name : アオジ, aoji.
Female.
A little puddle of rainwater in the cavity of a stone is a watering hole and bathing pool too. At this hole in a short time a group of white-eyes is joined by a varied tit, a black faced bunting, three brown-eared bulbuls and a dusky thrush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cataphyll

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 10:40 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2017 03:07 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2015 01:47 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 01:01 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2015 03:04 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

sofiavetrova

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2007 09:08 AM PDT

Τόπος

Gambell, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2014 10:41 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Περιγραφή

Самка

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015