Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelseawaye

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 10:15 ΠΜ ADT

Τόπος

Bathurst, NB, CA (Google, OSM)
Dryobates villosus - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Maire
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Dryobates villosus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenesnake

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 10:16 ΠΜ CDT
Sturnella neglecta - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Sturnella neglecta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature4lzw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 03:33 ΜΜ PDT
Passerina amoena - Photo (c) Mike Hannisian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Hannisian
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Passerina amoena, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:14 ΜΜ AST

Περιγραφή

Female Common Goldeneye in the middle with the large bill. Barrow's Goldeneye on each side.

Bucephala islandica - Photo (c) sammactavish, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Bucephala islandica, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:13 ΜΜ AST
Μικρή Σταχτόπαπια - Photo (c) Matt Felperin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Felperin
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:09 ΜΜ AST

Περιγραφή

Male Tufted Duck with Greater Scaup.

Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόπαπια (Aythya marila)

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:09 ΜΜ AST

Περιγραφή

Male Tufted Duck with Greater Scaup.

Σταχτόπαπια - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Σταχτόπαπια (Aythya marila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:04 ΜΜ MSK
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelseawaye

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 10:15 ΠΜ ADT

Τόπος

Bathurst, NB, CA (Google, OSM)
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

laczikdini

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 02:22 ΜΜ CET
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

vostok1981

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 07:38 ΠΜ +04
Χειμωνόσπινος - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devo613

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 08:09 ΠΜ MST
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:05 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

evn1001

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 10:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On 04/02/24 I saw a Bluejay (Cyanocitta cristata) on the bird feeder outside the Macoskey Center. The Bluejay is characterized by its bright blue feathers, black necklace, and white belly.

The weather on this day was very rainy, with a temperature of 52°f (high 61°f, low 48°f). The wind was about 9mph with 20mph gusts.

The Bluejay likes to live on the edges of forests and sometimes urban or suburban areas. They enjoy visiting oak trees and bird feeders. Bluejays prefer to eat insects, nuts, and seeds making them omnivores. They build their nests in thick branches of deciduous or coniferous trees about 10-25 feet off the ground. An interesting fact that I found is that Bluejays mate for life and they are good a mimicking.

Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulkingsnorth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2017 11:21 ΠΜ CST
Vireo flavifrons - Photo (c) edporopat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edporopat
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Vireo flavifrons, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

ebduell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 10:41 ΠΜ CST
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 07:29 ΠΜ CDT
Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Pipilo maculatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 07:29 ΠΜ CDT
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 07:31 ΠΜ CDT
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 07:32 ΠΜ CDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 07:47 ΠΜ CDT
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 07:38 ΠΜ CDT
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 02:48 ΜΜ CDT
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 12:03 ΜΜ PST
Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Cephas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

waltn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 10:57 ΠΜ PST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 11:03 ΠΜ PST
Αμερικανικός Κιτρινολαίμης - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Αμερικανικός Κιτρινολαίμης (Geothlypis trichas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 11:54 ΠΜ PST
Αμερικανικός Κιτρινολαίμης - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Αμερικανικός Κιτρινολαίμης (Geothlypis trichas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

gbrunvoll

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2015 02:40 ΜΜ AKDT
Καφέ Αρκούδα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceneville

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 12:00 ΜΜ CST
Leiothlypis celata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

rmacfie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 04:14 ΜΜ EST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη uticabirder: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2512