Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egeest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egeest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulschrijvershof

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2015 07:26 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 05:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogenarorodriguez

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurakeene

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian253

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

j_harrell_johnson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 01:13 ΜΜ CST