Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizard27

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:09 ΜΜ EDT
Campanula rotundifolia - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Σύνθετο Campanula rotundifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizard27

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:35 ΜΜ EDT
Campanula rotundifolia - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Σύνθετο Campanula rotundifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_halvorsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 06:07 ΜΜ -03

Τόπος

Antarktis (Google, OSM)
Pagodroma nivea - Photo (c) Mariusz Potocki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariusz Potocki
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Pagodroma nivea, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_halvorsen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 01:55 ΜΜ -03
Leucocarbo magellanicus - Photo (c) Enzo Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enzo Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Leucocarbo magellanicus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_halvorsen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 08:44 ΠΜ -03

Τόπος

Antarktis (Google, OSM)
Sterna vittata - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Sterna vittata, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβουροφάγος Φώκια (Lobodon carcinophaga)

Παρατηρητής

martin_halvorsen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 11:04 ΠΜ -03

Τόπος

Antarktis (Google, OSM)
Καβουροφάγος Φώκια - Photo (c) Rémi Bigonneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rémi Bigonneau
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Καβουροφάγος Φώκια (Lobodon carcinophaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

martin_halvorsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 08:46 ΠΜ EDT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_halvorsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 07:18 ΠΜ -03

Τόπος

Antarktis (Google, OSM)
Pygoscelis adeliae - Photo (c) Nancy Christensen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Pygoscelis adeliae, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_halvorsen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 05:17 ΜΜ -02
Macronectes halli - Photo (c) admss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by admss
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Macronectes halli, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertdifruscia

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 05:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

attracted to uv light, 10mm
rdf5734

Phycitodes mucidella - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Phycitodes mucidella, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michlocke

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:08 ΠΜ EDT

Τόπος

Ramara, ON, CA (Google, OSM)
Callima argenticinctella - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kens18
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Callima argenticinctella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henny_giles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021
Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Anarhynchus nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikingoctantis01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022
Aphelocoma woodhouseii - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Isley
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Aphelocoma woodhouseii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_mccallum

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 04:34 ΜΜ EDT
Populus balsamifera - Photo (c) Ben Schmidt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Populus balsamifera, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_mccallum

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 04:43 ΜΜ EDT
Packera paupercula - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Packera paupercula, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 10:53 ΠΜ EDT
Lycopus - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Γένος Lycopus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 10:45 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Unsure if leaves are obovate enough, perhaps too lanceolate?

Packera paupercula - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Packera paupercula, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 10:54 ΠΜ EDT
Heliantheae - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Φυλή Heliantheae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily591

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 11:08 ΠΜ EDT
Parnassia glauca - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Parnassia glauca, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iciripiciri

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 02:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Side of road, along the beach; need confirmation this is Brown knapweed and not spotted knapweed (which may also be growing at same location).

Centaurea jacea - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Centaurea jacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_mccallum

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 04:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On sand dune

Populus balsamifera - Photo (c) Ben Schmidt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Populus balsamifera, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizard27

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:09 ΜΜ EDT
Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη - Photo (c) priestlake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη (Campanula rotundifolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizard27

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 09:14 ΜΜ EDT
Centaurea stoebe - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Centaurea stoebe, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyesfornature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:19 ΜΜ EDT
Miscanthus sinensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Miscanthus sinensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2017 10:45 ΠΜ EDT
Packera paupercula - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Packera paupercula, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

lizard27

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:15 ΜΜ EDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizard27

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:35 ΜΜ EDT
Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη - Photo (c) priestlake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη (Campanula rotundifolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νάνα Κερασιά (Prunus pumila)

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 05:47 ΜΜ EDT
Νάνα Κερασιά - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Νάνα Κερασιά (Prunus pumila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizard27

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 07:47 ΜΜ EDT
Fragaria virginiana - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jason Grant
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Fragaria virginiana, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmyers1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 06:14 ΜΜ EDT
Centaurea stoebe - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
Η ταυτότητα του χρήστη uofgtwitcher: Centaurea stoebe, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1316