Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:07 ΠΜ -05

Περιγραφή

Ship left from wet dock at Freeport, Bahamas on April 23rd where it spent 10+ days and is certainly where the moth came on board.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 06:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Came aboard Viking Octantis cruise ship while offshore sw of Point Pelee. Many Blue Dashers present. Third photo (head on) is copyright my Norwegian colleague Martin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savil

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 09:55 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2017 04:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Perhaps this is more likely a pale morph Forage Looper C. erechtea? Beadle and Leckie state this morph has uniformly grayish forewings though, which this individual does not (it's a tan brown)—but I suspect there's variability...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qcstewardship

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 10:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Best guess…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 03:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

C. clavipalpis, multifera or montana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 02:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Note the fairly narrow subterminal yellow band on the underside of HW, about half as wide as Great-spangled Fritillary, red-brown colour on underside of HW, open orange margins of upperside, and diagnostic black mark at base of the upperside of FW. Eye colour is difficult to discern from photos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 03:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photos of upper and lower side

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 08:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 11:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkeaveney

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 10:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 11:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 12:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At UV light. Not sure about ID. Near alvar/calcareous fen. @neoarctia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 11:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 01:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 01:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 05:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 01:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 11:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 11:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Sources: iNat, MPG (Moth Photographer’s Guide -online website), Peterson field guide to NE moths.

A relatively distinctive Grass-veneer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 06:05 ΜΜ EDT