Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amestwooceans

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Spotted by Teegan Coulonval. About 30cm long, fairly active.

Bitis atropos - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Bitis atropos, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

voelkiekie

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 08:16 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Sitting between scraps. Vanrhynsdorp, WC, South Africa

Lygodactylus capensis - Photo (c) Ray Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ray Turnbull
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Lygodactylus capensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

voelkiekie

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 09:36 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Sitting under a rock with ants, Trawal, WC, SOUTH AFRICA

Indotyphlops braminus - Photo (c) Manuel Alejandro Rodríguez Martínez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Alejandro Rodríguez Martínez
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Indotyphlops braminus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuteness94

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:19 ΜΜ SAST
Afrogecko porphyreus - Photo (c) Paul Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Carter
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Afrogecko porphyreus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda739

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 04:12 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Seker so 20kg

Stigmochelys pardalis - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Stigmochelys pardalis, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazwi_mgt_sibaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 12:16 ΜΜ SAST
Chamaeleo dilepis - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Chamaeleo dilepis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thusomj

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 11:13 ΠΜ SAST
Chersina angulata - Photo (c) Bionerds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bionerds
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Chersina angulata, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 08:19 ΠΜ SAST
Trachylepis varia - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Trachylepis varia, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokkie

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 08:58 ΜΜ SAST
Lygodactylus capensis - Photo (c) Ray Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ray Turnbull
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Lygodactylus capensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugh1

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 10:37 ΠΜ SAST
Chersina angulata - Photo (c) Bionerds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bionerds
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Chersina angulata, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debtherat

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 11:18 ΠΜ SAST
Cordylus niger - Photo (c) tessabrunette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tessabrunette
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Cordylus niger, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewjaykelly

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 04:58 ΜΜ SAST
Breviceps adspersus - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Breviceps adspersus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marula

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 06:01 ΜΜ SAST
Tomopterna adiastola - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Tomopterna adiastola, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reece88

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 03:28 ΜΜ SAST
Breviceps adspersus - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Breviceps adspersus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielfrance

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 12:35 ΜΜ SAST
Amietia fuscigula - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Amietia fuscigula, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyabram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2007 10:57 ΜΜ SAST
Trachylepis damarana - Photo (c) Tom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Trachylepis damarana, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonvanniekerk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 01:32 ΜΜ SAST
Cacosternum boettgeri - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Cacosternum boettgeri, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darragh132

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 10:17 ΠΜ SAST
Trachylepis varia - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Trachylepis varia, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandrepotgieter

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 09:11 ΠΜ SAST
Pedioplanis inornata - Photo (c) Elton Le Roux, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elton Le Roux
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Pedioplanis inornata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia63677

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 08:59 ΠΜ SAST
Sclerophrys capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Sclerophrys capensis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haraszthy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2005

Περιγραφή

Blyde River Canyon

Platysaurus orientalis orientalis - Photo (c) mister_pi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Platysaurus orientalis ssp. orientalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wade_stanton-jones

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 07:54 ΜΜ SAST
Bradypodion pumilum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janthediver

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 05:27 ΜΜ SAST
Cordylus niger - Photo (c) tessabrunette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tessabrunette
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Cordylus niger, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neethlingnaude

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 07:52 ΜΜ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Sclerophrys pantherina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndimande12

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 06:11 ΜΜ SAST
Schismaderma carens - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Schismaderma carens, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavestone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 09:24 ΜΜ SAST
Leptopelis mossambicus - Photo (c) qgrobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qgrobler
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Leptopelis mossambicus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timvn

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:42 ΜΜ SAST
Amietia delalandii - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Amietia delalandii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yonela7

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:55 ΠΜ SAST
Trachylepis varia - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Trachylepis varia, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troyvictor_cpt

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 08:48 ΜΜ SAST
Afrogecko porphyreus - Photo (c) Paul Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Carter
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Afrogecko porphyreus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigw-j

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 12:05 ΜΜ SAST
Agama aculeata aculeata - Photo (c) Malcolm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Malcolm
Η ταυτότητα του χρήστη tyroneping: Agama aculeata ssp. aculeata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 23583