Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_paton

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 12:20 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Zondachberg gp walk 18. Second one seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

langdm63

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:22 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Found basking on hiking trail through fynbos in vicinity of river. Total length approx. 20 cm. Made no attempt to escape or strike.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 11:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lance_robinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 01:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterswart

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 11:01 ΠΜ SAST

Περιγραφή

This frog was in the twilight zone of the cave approx 2.5m from the ground. The frog had wedged itself into a crack and seemed quite happy on the near vertical wall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haraszthy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2008 08:35 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Molopo Game Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eulaliajordaan

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 09:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 06:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annsymons

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 01:12 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Very hot and dry so these must venture down the tree trunks to find water - making them vulnerable to predation. Our guide had such sharp eyes - he spotted more than 4 at a distance of min 6M - a tiny well camouflaged scrap against the dappled forest light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 08:31 ΜΜ SAST

Τόπος

Track 1, KZN, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davinmanson

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 08:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandrepotgieter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:58 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtvanwyk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 08:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloisekri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 09:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 01:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen21042

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_van_den_heever

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 09:45 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluehillescape

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 10:32 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keithwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 11:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtvanwyk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 04:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

save_our_nature1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atractaspis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 12:01 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Killed by a cat.

Observation by Caitlin Hunt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wneser

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 07:20 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Was able to see the head, but not photograph, and unable to remove it, so no better images...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieter_theron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 04:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankgaude

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 10:37 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindeq

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 01:55 ΜΜ SAST

Περιγραφή

With Courtney Hundermark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan828

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 09:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtvanwyk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 08:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeboyd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 12:32 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_schaller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 10:06 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 09:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atractaspis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024

Περιγραφή

Great observation. The image was sent for an ID request.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughanjessnitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 12:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugh1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 07:09 ΠΜ SAST

Περιγραφή

30-35cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughanjessnitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 10:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

field_notes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 08:50 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryfveer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 10:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgang_wuster

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2005 03:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_bester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_bester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbenson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 05:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbenson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 10:37 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbenson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohan_the_antman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 05:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryfveer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:38 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaimefreeman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 08:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 06:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannet4frogs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 09:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyabram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 12:47 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Dead on side of road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davinmanson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

KwaZulu-Natal, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davinmanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 10:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jody_barends

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 06:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 10:11 ΠΜ SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penny21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 09:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onlyendemix

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 10:06 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onlyendemix

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 12:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronelhuman1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 12:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke_verburgt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 07:20 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Observed with Alex Rebelo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaela_riek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 10:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margerie_aucamp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 09:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penny21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:30 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roseannet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 11:42 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Have also found a few baby frogs with same markings in the pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 11:50 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_bester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:58 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 12:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandra373

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 12:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 06:22 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Third photo is insitu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 01:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robholst

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:25 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 05:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belixfeck

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornerautenbach

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 04:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornerautenbach

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonhai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpleroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janelleisaacs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:20 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Found in the Grootbos Private Nature Reserve. Long tail with a short head. Contains spots and lines ranges from brown, black and white. Has small scales

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zizipho_mfaku

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:21 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherise_acker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 09:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisea

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2779

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonas20472

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 08:00 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Etwas größer als der Handteller.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baldcoot

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2011 09:45 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibotani

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 01:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankgaude

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtvanwyk

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moxcalvitiumtorgos

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 11:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moxcalvitiumtorgos

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 11:32 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:47 ΜΜ SAST

Περιγραφή

same as https://www.inaturalist.org/observations/175904449

6 Males calling antiphonally in a ~20m stretch of river. Call sites under rocks within the stream itself. Female and juveniles found nearby calling males. No eggs found. Rain in the days preceding. Conditions windy, drizzle, a relatively warm winter night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtvanwyk

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 07:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 01:04 ΜΜ SAST