Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

irilily

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:31 ΜΜ MSK
Χαβαρόνι - Photo (c) Hasan Karagülmez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)

Παρατηρητής

dmitry27839

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:55 ΠΜ MSK
Ποταμοσφυριχτής - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

adlerauge

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 12:16 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) Alan King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan King
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

dmitry27839

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:47 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

irilily

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:43 ΜΜ MSK
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

irilily

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:35 ΜΜ MSK
Χαβαρόνι - Photo (c) Hasan Karagülmez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτροσουσουράδα (Motacilla citreola)

Παρατηρητής

irilily

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:44 ΜΜ MSK
Κιτροσουσουράδα - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κιτροσουσουράδα (Motacilla citreola)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

irilily

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:42 ΜΜ MSK
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

irilily

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:22 ΜΜ MSK
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

irilily

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 05:44 ΜΜ MSK
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

typical_discomedusae

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 04:43 ΜΜ MSK
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

typical_discomedusae

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:45 ΜΜ MSK
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)

Παρατηρητής

typical_discomedusae

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 05:25 ΜΜ MSK
Μαυρομυγοχάφτης - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

typical_discomedusae

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 05:12 ΜΜ MSK
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

typical_discomedusae

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 04:48 ΜΜ MSK
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

dmitry27839

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:27 ΠΜ MSK
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

typical_discomedusae

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:51 ΜΜ MSK
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

typical_discomedusae

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:36 ΜΜ MSK
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ari4806

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:57 ΠΜ CEST
Lonicera etrusca - Photo (c) Cristobal Jimenez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cristobal Jimenez
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Lonicera etrusca, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Παρατηρητής

solkan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:36 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Σταχτοσουσουράδα - Photo (c) kellyr115, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ainara_11

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:43 ΜΜ CEST
Luciobarbus graellsii - Photo (c) steg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Luciobarbus graellsii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerea43625

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:41 ΜΜ CEST
Luciobarbus graellsii - Photo (c) steg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Luciobarbus graellsii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:25 ΜΜ CEST
Σάλβια Η Βερμπενοειδής - Photo (c) Nicolas Lagière, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Lagière
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σάλβια Η Βερμπενοειδής (Salvia verbenaca)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:04 ΠΜ CEST
Bituminaria bituminosa - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Bituminaria bituminosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:15 ΠΜ CEST
Helicellinae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Υποοικογένεια Helicellinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:11 ΠΜ CEST
Lonicera - Photo (c) Josué Amoroso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josué Amoroso
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 07:49 ΜΜ CEST
Centaurea calcitrapa - Photo (c) Gena Bentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Centaurea calcitrapa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:24 ΜΜ CEST
Limoniidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 07:47 ΜΜ CEST
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) bienchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bienchen
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazpez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 09:04 ΠΜ CEST
Cepaea - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Γένος Cepaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3910