Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabinenmutila

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 10:21 ΠΜ CEST
Epidalea calamita - Photo (c) Tânia Araújo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tânia Araújo
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Epidalea calamita, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

michibird

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 06:48 ΜΜ CEST
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:14 ΠΜ CEST
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

dankuri

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 07:33 ΜΜ CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

jeanbaptisteleduc

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 04:28 ΜΜ CEST
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

jeanbaptisteleduc

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:04 ΜΜ CEST
Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)

Παρατηρητής

davidizurdiaga

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 09:39 ΜΜ CEST
Λιναρία Η Κυμβαλαρία - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

tatjana_ivankina

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 08:59 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) Alan King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan King
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

aptgrebe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:12 ΜΜ EEST

Τόπος

Athens, Attiki, GR (Google, OSM)
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

rma3_corvids

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:58 ΜΜ IST
Χαβαρόνι - Photo (c) Hasan Karagülmez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

claudiapogoreutz

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:54 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Or starlings?

Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaupunkilinnut

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023

Περιγραφή

Hybrid with house sparrows and tree sparrows.

Ετικέτες

Passer domesticus × montanus - Photo (c) gbudyk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gbudyk
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Passer domesticus × montanus, Ένα μέλος του Σπουργίτης (Γένος Passer)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesteves

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:43 ΠΜ WEST
Bufo spinosus - Photo (c) snake snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesteves

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 01:15 ΠΜ WEST
Bufo spinosus - Photo (c) snake snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

bittor

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:14 ΠΜ CEST

Τόπος

Cascante (Google, OSM)
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

bittor

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 03:15 ΜΜ CEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

bittor

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 03:14 ΜΜ CEST
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

bittor

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 03:02 ΜΜ CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

bittor

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:32 ΠΜ CEST

Τόπος

Cascante (Google, OSM)
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)

Παρατηρητής

bittor

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:17 ΜΜ CEST
Μαυρομυγοχάφτης - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

bittor

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:28 ΠΜ CEST

Τόπος

Cascante (Google, OSM)
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:35 ΜΜ CET
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:55 ΜΜ CET

Τόπος

Ourense, España (Google, OSM)
Μαυροκουρούνα - Photo (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:43 ΜΜ CET
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:38 ΜΜ CET
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Andalucía, ES (Google, OSM)
Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

irasobashnikova

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023
Ακτίτης - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2011
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 10:21 ΠΜ CEST
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 09:04 ΠΜ CEST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη txalibionte: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2992