Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

bvcruz

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 01:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I found this moth perched on my neighbor's window, coincidentally right below a figurine in green. The juxtaposition was just too funny.
Luna Moth - Actias luna (female, I think)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollingplainst

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

While taking a picture of this Eastern Hognose Snake, observation at https://www.inaturalist.org/observations/79960222, this butterfly landed. Friends?