Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinder_ginger

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 05:22 ΜΜ EDT
Agaricaceae - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattylane

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 10:33 ΠΜ EDT
Dicerca - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Γένος Dicerca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meemo

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 01:10 ΜΜ EDT
Agrocybe putaminum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Agrocybe putaminum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 07:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Danville, PA, US (Google, OSM)
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edcoreyncdpr

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 11:43 ΠΜ EST
Miniellus procne - Photo (c) AVNJ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by AVNJ
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Miniellus procne, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keyojimbo

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 03:25 ΜΜ EDT
Glischrochilus fasciatus - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Glischrochilus fasciatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_and_wasps

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 04:00 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

americanisopodologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 02:25 ΜΜ EST
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

americanisopodologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 02:46 ΜΜ EST
Menippe mercenaria - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Menippe mercenaria, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 01:11 ΜΜ EDT
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosreil

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 01:52 ΜΜ EDT
Amelanchier arborea - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bonnie Kinder
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Amelanchier arborea, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctay

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 10:32 ΠΜ EDT
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thohen

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 02:27 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louiseinva

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Narrowleaf mountain mint

Cerceris fumipennis - Photo (c) hoops146, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Cerceris fumipennis, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keyojimbo

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 03:25 ΜΜ EDT
Glischrochilus - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Γένος Glischrochilus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithcw30

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 10:46 ΠΜ EDT
Pomoxis - Photo (c) Owen Lockhart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Lockhart
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Γένος Pomoxis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marybeth41

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:04 ΜΜ EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithcw30

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 10:50 ΠΜ EDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithcw30

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 10:54 ΠΜ EDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janisstone

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 11:07 ΠΜ EDT
Corydalis incisa - Photo (c) fui  :-), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Corydalis incisa, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

letsaddressjess

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:35 ΠΜ EDT
Plinthocoelium suaveolens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alejandro Santillana
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Plinthocoelium suaveolens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calopteryx

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2015 05:08 ΜΜ EDT
Chrysobothris femorata - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Σύνθετο Chrysobothris femorata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:59 ΜΜ EST
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leesie1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 02:12 ΜΜ EST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leesie1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 02:13 ΜΜ EST
Juncus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Γένος Juncus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothpainter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 08:32 ΠΜ EST
Phigalia strigataria - Photo (c) Beth Duncan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beth Duncan
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Phigalia strigataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothpainter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 08:33 ΠΜ EST
Psaphida grandis - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Psaphida grandis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

alayna_mclandsborough

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 01:05 ΜΜ EDT
Αστακοειδή - Photo (c) birdgal5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine24

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:50 ΜΜ EDT
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

gavin320

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 05:00 ΜΜ EST
Physocephala - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Holm
Η ταυτότητα του χρήστη tworm: Γένος Physocephala, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 884