Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnieeamick

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found with a group specifically seeking this species with permission from land managers. Female found in leaf litter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxtonine

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 11:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxtonine

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 12:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 08:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on Willow Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2012 11:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Quercus × filialis (Q. phellos × Q. velutina).

Photos taken on a few days from October 2012 through October 2013.

A large, cultivated tree at Duke University with somewhat narrow, small acorns (around 1.5 cm long).

The second-to-last photo is a modified screenshot from Google Street View (Sep. 2014 picture) showing the tree, and I added the red arrow. The last photo is a modified screenshot (again, I added the arrows) of this tree when young and recently-planted in the early 1930s. The original and enlargeable photo can be found here: https://www.flickr.com/photos/dukeyearlook/6900485120/in/album-72157621179687840/

Duke's historical photos can be found here: https://www.flickr.com/photos/dukeyearlook/albums

and here: https://library.duke.edu/rubenstein/uarchives/history

This tree was cut down in 2020, not sure why.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xx7trey

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jskirk

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In rocky stream on top of rock in water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2008