Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Μυκητής (Alouatta caraya)

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Μαύρος Μυκητής - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Μαύρος Μυκητής (Alouatta caraya)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Μυκητής (Alouatta caraya)

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Μαύρος Μυκητής - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Μαύρος Μυκητής (Alouatta caraya)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciaanamargaritafranchino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:55 ΠΜ -03
Vachellia caven - Photo (c) Susana Hilt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susana Hilt
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Vachellia caven, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 04:05 ΜΜ -03
Fulica leucoptera - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Schlemmer
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Fulica leucoptera, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 04:46 ΜΜ -03
Eriopis connexa - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Eriopis connexa, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

gisellacarranza

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:32 ΠΜ -03

Τόπος

Córdoba (Google, OSM)
Neltuma - Photo (c) Betsy Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Betsy Brown
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Γένος Neltuma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

raquelborghino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 10:58 ΠΜ -03
Neltuma - Photo (c) Betsy Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Betsy Brown
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Γένος Neltuma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flacamlau

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021
Neltuma - Photo (c) Betsy Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Betsy Brown
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Γένος Neltuma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georginaceratto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 11:13 ΠΜ -03
Neltuma - Photo (c) Betsy Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Betsy Brown
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Γένος Neltuma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo529

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Santa Fe, AR (Google, OSM)
Neltuma - Photo (c) Betsy Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Betsy Brown
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Γένος Neltuma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 05:05 ΜΜ -03
Phytotoma rutila - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Phytotoma rutila, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 5, 2023
Υποστηρικτικό
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

vincinek

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 11:22 ΜΜ CEST
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoleiva

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:11 ΠΜ -03
Neltuma affinis - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Neltuma affinis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariazeta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 12:06 ΜΜ -03
Neltuma affinis - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Neltuma affinis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musalem

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 06:38 ΜΜ UTC
Neltuma affinis - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Neltuma affinis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 05:52 ΜΜ -03
Schoenoplectus - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Γένος Schoenoplectus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:18 ΠΜ -03
Μυοκάστορας - Photo (c) Harald Henkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastma

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 05:18 ΜΜ -03
Asclepias curassavica - Photo (c) Aurelio Molina Hernández., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aurelio Molina Hernández.
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azerradjo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 04:34 ΜΜ -03
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 08:23 ΠΜ -03
Didelphis albiventris - Photo (c) Thiago Chagas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thiago Chagas
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Didelphis albiventris, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenjay6

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 09:41 ΠΜ CST
Asclepias curassavica - Photo (c) Aurelio Molina Hernández., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aurelio Molina Hernández.
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francof

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 10:00 ΠΜ -03
Amazonetta brasiliensis - Photo (c) Luciano Marra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Amazonetta brasiliensis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

mariazeta

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:26 ΠΜ -03
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 01:13 ΠΜ -03

Τόπος

Funes (Google, OSM)
Eupulmonata - Photo (c) Ganjar Cahyadi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ganjar Cahyadi
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Υπερτάξη Eupulmonata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcodaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 03:55 ΜΜ +03
Vachellia caven - Photo (c) Susana Hilt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susana Hilt
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Vachellia caven, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 10:22 ΠΜ -03
Vachellia caven - Photo (c) Susana Hilt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susana Hilt
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Vachellia caven, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fontotita

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 11:36 ΠΜ -03
Vachellia caven - Photo (c) Susana Hilt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susana Hilt
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Vachellia caven, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 05:23 ΜΜ -03
Lippia alba - Photo (c) María Belén Dri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by María Belén Dri
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Lippia alba, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:49 ΠΜ -03
Harrisia - Photo (c) andrea_janin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andrea_janin
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Γένος Harrisia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 05:41 ΜΜ -03
Hibiscus striatus - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ttamagno: Hibiscus striatus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1367