Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walker_cristian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Περιγραφή

2 ejemplares juntos captados por cámara trampa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leasegovia

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 02:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 09:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzobenassi3

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 12:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoleiva

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 09:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoleiva

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023

Περιγραφή

Comentario de Miguel Brussini: ..."este árbol debe rondar en más de 50 años porque de muy pequeño mi padre me dijo vamos a sacar esos enridos que lo están ahogando hay que cuidarlo porque es igual al que está más allá delante y se está por secar de viejo otro igual no se encuentran estos lugares"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2015 08:49 ΠΜ -03

Περιγραφή

El arañero silbón (Basileuterus leucoblepharus) es una especie de ave paseriforme de la familia Parulidae que vive en Sudamérica.

Sus hábitats naturales son las selvas subtropicales y las zonas de matorral húmedo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

fuente: es.wikipedia.org/wiki/Basileuterus_leucoblepharus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blue_celery

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2015
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:08 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus cirrocephalus)

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 12:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 11:23 ΠΜ -03

Περιγραφή

Referencia de la medida del ejemplar: https://www.argentinat.org/observations/120535930

Observado junto a @pablohcapovilla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επίμυς (Γένος Rattus)

Παρατηρητής

romina108

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022

Περιγραφή

Familia Gedzius