Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galois

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:49 ΜΜ KST
Alsophila - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Γένος Alsophila, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:39 ΠΜ -03

Περιγραφή

a little too big for a whole body shot

Titanus giganteus - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Titanus giganteus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entophoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Predation of C. scabrosa.
Adults with its host, Tetramorium tsushimae.

Clinterocera scabrosa - Photo (c) Wonwoong Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wonwoong Kim
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Clinterocera scabrosa, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 11:21 ΠΜ CST
Troides amphrysus - Photo (c) Stijn De Win, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stijn De Win
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Troides amphrysus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2017 12:16 ΜΜ +08

Ετικέτες

Losaria doubledayi - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Losaria doubledayi, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 02:42 ΜΜ +08
Losaria doubledayi - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Losaria doubledayi, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliev

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:31 ΜΜ +07
Losaria doubledayi - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Losaria doubledayi, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Losaria rhodifer - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Losaria rhodifer, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Papilio polytes - Photo (c) Dr. Raju Kasambe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Papilio polytes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aditya_gadkari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022
Losaria rhodifer - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Losaria rhodifer, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirdipam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 03:01 ΜΜ IDT
Ornithoptera paradisea arfakensis - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera paradisea ssp. arfakensis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janmar

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 03:32 ΜΜ WIT
Ornithoptera paradisea arfakensis - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera paradisea ssp. arfakensis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arex

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 10:36 ΠΜ WIT
Ornithoptera paradisea - Photo (c) Arex Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arex Li
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera paradisea, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_james

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:15 ΠΜ +10

Περιγραφή

Elevation 800-1000m

Ornithoptera paradisea - Photo (c) Arex Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arex Li
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera paradisea, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_james

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:38 ΜΜ +10

Περιγραφή

Elevation 500-550m

Ornithoptera paradisea - Photo (c) Arex Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arex Li
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera paradisea, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthknight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2013 01:13 ΠΜ +07

Ετικέτες

Troides helena - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Troides helena, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresap

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2014

Τόπος

Sorinsim (Google, OSM)
Troides amphrysus - Photo (c) Stijn De Win, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stijn De Win
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Troides amphrysus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 01:38 ΜΜ +10
Ornithoptera chimaera - Photo (c) Anaxibia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera chimaera, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:31 ΜΜ KST

Τόπος

온실 (Google, OSM)

Περιγραφή

did not quite expect to see these not brunneus
greenhouse

Technomyrmex vitiensis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Technomyrmex vitiensis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galois

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 02:23 ΜΜ +10
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galois

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 02:03 ΜΜ KST
Actias gnoma - Photo (c) Paul B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul B.
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Actias gnoma, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galois

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 12:27 ΜΜ KST
Barsine striata - Photo (c) Artur Tomaszek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Artur Tomaszek
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Barsine striata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galois

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 12:29 ΜΜ KST
Syntypistis subgeneris - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Syntypistis subgeneris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galois

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 12:27 ΜΜ KST
Hydatophylax nigrovittatus - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Hydatophylax nigrovittatus, Ένα μέλος του Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Maluku, ID (Google, OSM)

Περιγραφή

@atronox ---could this be Troides prattorum? it's in lowlands at 20 meters.

Troides oblongomaculatus - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Troides oblongomaculatus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 03:58 ΜΜ WIT

Περιγραφή

Female

Ornithoptera priamus - Photo (c) Daniel Meier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Meier
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera priamus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kukuh_indra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 09:22 ΠΜ WIT
Ornithoptera chimaera - Photo (c) Anaxibia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera chimaera, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prmck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 10:02 ΠΜ WIT
Ornithoptera goliath samson - Photo (c) Zsombor Károlyi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zsombor Károlyi
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera goliath ssp. samson, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkirillov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2017 02:08 ΠΜ CST
Ornithoptera priamus - Photo (c) Daniel Meier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Meier
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Ornithoptera priamus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tchiu

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:19 ΜΜ HKT

Τόπος

Hong Kong Park (Google, OSM)

Περιγραφή

male

Troides aeacus - Photo (c) Steve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trojana: Troides aeacus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 40