Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elawrey

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2013

Περιγραφή

ssp. doubledayi (Wallace, 1865)
a female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snapdragyn

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Central, PG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 09:57 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mo_tsukuba

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:31 ΜΜ UTC