Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hennie14

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:37 AM SAST
Gladiolus brevifolius - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus brevifolius, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 03:04 PM SAST
Cursorius rufus - Photo (c) Yathin S Krishnappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Cursorius rufus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:32 AM SAST
Babiana scariosa - Photo (c) Alan Horstmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Horstmann
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Babiana scariosa, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:12 AM SAST
Babiana scariosa - Photo (c) Alan Horstmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Horstmann
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Babiana scariosa, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:10 PM SAST
Babiana spathacea - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Babiana spathacea, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:46 AM SAST
Babiana odorata - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Babiana odorata, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickymyburgh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Babiana odorata - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Babiana odorata, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:18 PM SAST

Τόπος

Joostenbergvlakte (Google, OSM)
Babiana ambigua - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Babiana ambigua, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:35 PM SAST

Τόπος

Joostenbergvlakte (Google, OSM)
Sparaxis villosa - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Sparaxis villosa, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:46 PM SAST

Τόπος

Joostenbergvlakte (Google, OSM)
Gladiolus trichonemifolius - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus trichonemifolius, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:53 PM SAST

Τόπος

Joostenbergvlakte (Google, OSM)
Gladiolus carinatus - Photo (c) Claire Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus carinatus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaynemcd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 09:34 AM SAST

Περιγραφή

Pic not good, in for position.

Gladiolus jonquilliodorus - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus jonquilliodorus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:20 AM SAST
Ixia micrandra - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Ixia micrandra, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 03:25 PM SAST
Babiana angustifolia - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Babiana angustifolia, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Gladiolus jonquilliodorus - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus jonquilliodorus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:43 AM SAST
Gladiolus variegatus - Photo (c) Gerhard Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerhard Malan
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus variegatus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agellis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:44 PM SAST

Περιγραφή

Could be maculata?

Ixia calendulacea - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Ixia calendulacea, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielleharcourt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 04:52 PM SAST
Gladiolus tristis - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus tristis, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 04:06 PM SAST
Gladiolus inflatus - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus inflatus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:07 PM SAST
Moraea melanops - Photo (c) Evan Eifler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evan Eifler
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Moraea melanops, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:09 PM SAST
Gladiolus trichonemifolius - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus trichonemifolius, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisebotha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 09:38 AM EET
Lapeirousia anceps - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Lapeirousia anceps, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniot

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 12:41 PM SAST
Sparaxis parviflora - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Sparaxis parviflora, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayurprag

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 04:44 PM SAST
Gladiolus carinatus - Photo (c) Claire Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Gladiolus carinatus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2013 03:15 PM SAST
Ixia maculata - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Ixia maculata, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2012

Περιγραφή

Wildflowers97a


Ετικέτες

Ixia maculata - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Ixia maculata, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2013 02:21 PM SAST
Geissorhiza lewisiae - Photo (c) Patrick Lane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrick Lane
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Geissorhiza lewisiae, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_fargher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 07:50 AM SAST
Cyrtanthus - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Γένος Cyrtanthus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2013 12:14 PM SAST
Babiana hirsuta - Photo (c) Lynn Watson, Santa Barbara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Babiana hirsuta, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlenejvvuuren

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 09:16 AM SAST
Thereianthus ixioides - Photo (c) Corinne Merry, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Corinne Merry
Η ταυτότητα του χρήστη tristankruger: Thereianthus ixioides, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2334