Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 09:57 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muisvoel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 02:00 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:51 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:41 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whydah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:19 PM SAST

Περιγραφή

Long stalk, 4 leaves ground level. Entire plant approx 50cms tall. Each flower approx 1.5cms in width. Only specimen in immedarea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 12:52 PM SAST

Τόπος

t1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriedt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:45 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 11:07 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver_c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:22 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stobie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2015

Τόπος

Nouga: Deep sands (Google, OSM)

Περιγραφή

Gladiolus ceresianus


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionerds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 12:14 PM SAST

Περιγραφή

In area that burned Jan 2022.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zenobia88

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 06:11 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rotas

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 02:14 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:14 AM SAST

Περιγραφή

2022 06 30 Loerkloof
Babiana ambigua (Common Bobbejaantjie)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jared103

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:38 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinhawthorne

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 03:26 PM SAST

Περιγραφή

Steenbras Nature Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomfusi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:01 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainmark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 01:46 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 07:32 AM SAST

Περιγραφή

Apologies for the terrible photos; the camera really struggled in the wind and mist for this first section of the hike.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

1000 plus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sp_bester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:28 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhorstmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 05:51 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan-hendrik

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:21 AM SAST

Περιγραφή

Either this or villosula, but according to Goldblatt and Manning's Babiana revision:

"anthers and pollen white to yellow; flowers with dark centre", which matches better than for villosula.

In degraded Breede Sand Fynbos. Area heavily infested with Acacia saligna.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareneichholz

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:24 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietermier

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 04:04 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:54 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:36 PM SAST

Τόπος

Klippiesberg (Google, OSM)

Περιγραφή

This I believe is a lilac form of Gladiolus maculatus, but the brown and lilac form behave as two separate taxa in the Klein River Mountains and would be better separated (either subspecies or species). I attach comparison photos with the brown G. maculatus. The latter always grows on shale, the former is always found on sandstone, often in rather shady or damp places on the edge of streams. Morphologically it is smaller and graceful, there is a more distinct midrib to the leaves, there also appears to be white-spotting on the cataphyll.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 12:01 PM SAST

Περιγραφή

I have only seen this flowering in one small patch in the park, less than 10 x 10 m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 03:32 PM SAST

Περιγραφή

showing a different shaped flower though the others on the stem seemed to have been normal.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 11:33 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 04:04 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkct

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2016 11:51 AM SAST

Περιγραφή

in seasonally inundated shale wetland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 10:13 PM SAST

Τόπος

HH15 (Google, OSM)

Περιγραφή

quite a large pop on shaleband

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

in limestone crevices; such an awesome plant and habitat...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Περιγραφή

Gladiolus stokoei


A seldom seen and very awesome plant; locally quite common (at least 200 plts here) on recently burnt (2yrs old) sandstones at medium altitude (150m altitudinal range); threatened by rapidly expanding pines at most of its few known locations; visited by Aeropetes and large wasps

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatimasait

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 09:12 AM SAST