Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadinemoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Zanclognatha protumnusalis - Photo (c) Michel Larrivée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha protumnusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimdugan

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 03:37 AM EDT
Zanclognatha protumnusalis - Photo (c) Michel Larrivée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha protumnusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:29 PM HST
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowmie700

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 08:39 AM UTC
Herminiinae - Photo (c) Stott Noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Υποοικογένεια Herminiinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyjalexander

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:19 AM EDT
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadinemoon

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 07:13 AM EDT

Τόπος

Monkton, MD, USA (Google, OSM)
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anishafishtoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:15 PM EDT

Τόπος

Hollofield Area (Google, OSM)
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadinemoon

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 06:37 AM EDT

Τόπος

Monkton, MD, USA (Google, OSM)
Zanclognatha lituralis - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha lituralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadinemoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 10:13 PM EDT

Τόπος

Big Falls Rd (Google, OSM)
Zanclognatha pedipilalis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha pedipilalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baldpate

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:13 AM EDT
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:10 AM EDT
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlostanley

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 04:02 AM EDT
Zanclognatha - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Γένος Zanclognatha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadinemoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 07:41 AM EDT

Τόπος

Big Falls Rd (Google, OSM)
Zanclognatha obscuripennis - Photo (c) Sergei Drovetski, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha obscuripennis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcagle

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:47 PM EDT

Τόπος

Amys Terrace (Google, OSM)

Περιγραφή

@LED bulb

Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:18 PM EDT
Zanclognatha pedipilalis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha pedipilalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 09:33 PM EDT
Zanclognatha - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Γένος Zanclognatha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaneotic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadinemoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 06:58 AM EDT

Τόπος

Big Falls Rd (Google, OSM)
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscadinemoon

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:52 PM EDT

Τόπος

Big Falls Rd (Google, OSM)
Zanclognatha obscuripennis - Photo (c) Sergei Drovetski, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha obscuripennis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:12 AM EDT
Zanclognatha pedipilalis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha pedipilalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hylajwhite

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:13 PM EDT

Περιγραφή

at lights

Ετικέτες

Zanclognatha obscuripennis - Photo (c) Sergei Drovetski, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha obscuripennis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarylski

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:12 AM EDT
Zanclognatha pedipilalis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha pedipilalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

oliviasnowden1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 07:05 PM EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ch777

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Zanclognatha - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Γένος Zanclognatha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycticorax

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 11:12 PM EDT

Τόπος

Shady Side, MD (Google, OSM)
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreadhorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 09:54 AM EDT
Zanclognatha - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Γένος Zanclognatha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardenbeth

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:20 PM EDT
Zanclognatha cruralis - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha cruralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcagle

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 10:41 AM EDT
Zanclognatha pedipilalis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha pedipilalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 10:05 AM HST
Zanclognatha lituralis - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha lituralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 02:06 PM HST
Zanclognatha pedipilalis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Zanclognatha pedipilalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 40491