Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 11:20 ΜΜ EDT
Rupela - Photo (c) constance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by constance
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Γένος Rupela, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:35 ΜΜ EDT
Pseudotelphusa - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Γένος Pseudotelphusa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmjaskula

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 08:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

IN Academy of Science BioBlitz at Big Oaks NWR

Dichomeris punctidiscellus - Photo (c) Jared A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jared A.
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris punctidiscellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:05 ΜΜ EDT
Dichomeris inversella - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris inversella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex3263

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)
Dichomeris heriguronis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt Lehman
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris heriguronis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalick

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:13 ΜΜ EDT
Dichomeris kimballi - Photo (c) Steve Nanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Nanz
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris kimballi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treborsirrah

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Dichomeris inversella - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris inversella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgdesantis

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:46 ΜΜ EDT

Τόπος

LSP - Park Office (Google, OSM)
Dichomeris punctidiscellus - Photo (c) Jared A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jared A.
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris punctidiscellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:49 ΜΜ EDT
Dichomeris kimballi - Photo (c) Steve Nanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Nanz
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris kimballi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gina91

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:01 ΠΜ EDT
Dichomeris inserrata - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris inserrata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:52 ΠΜ EDT
Dichomeris kimballi - Photo (c) Steve Nanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Nanz
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris kimballi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpmoutdoors

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 02:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Would be a NH first on Inaturalist

Dichomeris marginella - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris marginella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:05 ΠΜ CDT
Dichomeris flavocostella - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris flavocostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalick

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)
Dichomeris kimballi - Photo (c) Steve Nanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Nanz
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris kimballi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalick

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)
Dichomeris punctipennella - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris punctipennella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:44 ΜΜ EDT
Dichomeris purpureofusca - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris purpureofusca, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annieliveoak

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 09:45 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Black light sheet at Thistlewaite WMA

Dichomeris ventrellus - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris ventrellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinifer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)
Dichomeris kimballi - Photo (c) Steve Nanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Nanz
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris kimballi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccagelernter

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Dichomeris punctidiscellus - Photo (c) Jared A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jared A.
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris punctidiscellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalick

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 12:03 ΠΜ EDT

Τόπος

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)
Dichomeris kimballi - Photo (c) Steve Nanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Nanz
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris kimballi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 10:14 ΠΜ EDT
Dichomeris nonstrigella - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris nonstrigella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasirvine

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:01 ΜΜ EDT
Dichomeris punctidiscellus - Photo (c) Jared A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jared A.
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris punctidiscellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalick

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)
Dichomeris punctidiscellus - Photo (c) Jared A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jared A.
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris punctidiscellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinifer

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 12:03 ΠΜ EDT
Dichomeris inversella - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris inversella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 12:05 ΠΜ EDT
Dichomeris inserrata - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris inserrata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scmayo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 12:09 ΠΜ EDT
Dichomeris inserrata - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris inserrata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 07:33 ΠΜ EDT
Dichomeris inserrata - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris inserrata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 07:01 ΜΜ EDT
Dichomeris nonstrigella - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris nonstrigella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperatl

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 09:43 ΜΜ EDT
Dichomeris juncidella - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris juncidella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 09:28 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Dichomeris flavocostella - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη treichard: Dichomeris flavocostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 114388