Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2016 05:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 11:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 09:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 01:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 09:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 11:59 PM EDT

Περιγραφή

The lower moth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 07:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 09:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 09:20 PM EDT

Περιγραφή

Specimen #737

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcnod

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 02:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 09:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:34 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 11:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017 10:05 PM EDT

Περιγραφή

New genus, new species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewsayer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 11:36 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 12:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 01:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 12:31 AM EDT

Περιγραφή

Specimen #512

FW length 21 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 01:07 AM EDT

Περιγραφή

Specimen #449.

FW length 21 mm. Long spine of the left socius broke off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwholley0212

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 07:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 05:39 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 07:30 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 07:56 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 09:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 09:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 09:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 10:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017 06:30 PM EDT

Περιγραφή

In UV Bucket Trap.
Aberrant individual with unbroken black HW border.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 12:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 11:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 01:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 01:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 08:18 PM EDT

Περιγραφή

The spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 11:17 AM EDT

Περιγραφή

Three-patched Bigwing (right) compared to Three-spotted Filip (left).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 08:13 PM EST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 12:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 09:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 02:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 2004

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

False crocus geometer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 12:08 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 11:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 09:50 AM EDT

Τόπος

Elkridge, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 06:39 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentonreyner

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 06:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2015 11:54 PM EDT

Περιγραφή

Does enough yellow show through behind the thorax to confirm a yellow-hindwinged Anna's Tiger Moth?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlinbd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 01:49 PM EDT

Περιγραφή

Mating pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j8k-ons

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019

Τόπος

Cockeysville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 01:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenratzlaff

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2015 10:28 PM EDT

Περιγραφή

ID verified by BAMONA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracecinderella

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 01:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcagle

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 10:14 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodburley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 10:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 09:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcagle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2006 01:32 PM EDT

Τόπος

Foggy Bottom Ct (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 10:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 11:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 11:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 08:44 PM EDT

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2012 04:50 PM EDT

Τόπος

Kinder Farm Park (Google, OSM)

Περιγραφή

21 Vetch Looper Moth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 02:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 01:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musellarose

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 11:13 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017 09:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 11:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 10:02 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 11:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 10:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 09:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 10:12 PM EDT

Περιγραφή

Apamea near vultuosa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hualaoshi

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 11:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 10:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 11:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 09:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 11:25 PM EDT

Περιγραφή

Dichomeris near bolize?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markread

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2016 07:34 AM EDT

Τόπος

MPPP - Staff House (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 12:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 09:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 08:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2017 09:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 11:42 PM EDT

Περιγραφή

Apantesis parthenice?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 11:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018

Περιγραφή

@treichard; note yellow streak along base of costa on underside, which is diagnostic for the species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 10:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2016 11:09 PM EDT

Περιγραφή

Ostrinia sp., not Crocidophora?