Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 06:56 ΜΜ SAST
Conchyloctenia punctata - Photo (c) peterwebb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peterwebb
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Conchyloctenia punctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

field_notes

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 01:00 ΜΜ SAST
Tockus rufirostris - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Tockus rufirostris, Ένα μέλος του Βουκερωτόμορφα (Τάξη Bucerotiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margerie_aucamp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:39 ΜΜ SAST
Hycleus pilosus - Photo (c) fubr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by fubr
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Hycleus pilosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:38 ΜΜ EAT

Τόπος

Langata, KE-NB, KE (Google, OSM)

Περιγραφή

INSECTA > Coleoptera > Histeridae.
These beetles feed on dung beetle larvae of the genus Ontophagus.

Histerini - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Φυλή Histerini, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατυστοματίδες (Οικογένεια Platystomatidae)

Παρατηρητής

ngele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:05 ΜΜ EAT

Τόπος

Langata, KE-NB, KE (Google, OSM)
Πλατυστοματίδες - Photo (c) Tiffany Lum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tiffany Lum
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Πλατυστοματίδες (Οικογένεια Platystomatidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

ngele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:33 ΜΜ EAT

Τόπος

Langata, KE-NB, KE (Google, OSM)
Caura - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by magdastlucia
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Γένος Caura, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:27 ΜΜ SAST
Calosoma chlorostictum - Photo (c) fubr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by fubr
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Calosoma chlorostictum, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:34 ΜΜ EAT

Τόπος

Langata, KE-NB, KE (Google, OSM)

Περιγραφή

Insect

Harpactorini - Photo (c) Marco Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Chan
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Φυλή Harpactorini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aubreynkhata

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:54 ΜΜ EAT
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laplit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:47 ΜΜ SAST
Stripsipher zebra - Photo (c) Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lee
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Stripsipher zebra, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oricho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:58 ΠΜ EAT
Rhabdotis sobrina - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Rhabdotis sobrina, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrahowes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:39 ΠΜ SAST
Anisorrhina umbonata - Photo (c) Daniel Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Anisorrhina umbonata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

binnybee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:46 ΜΜ CAT

Περιγραφή

Butterfly

Zizeeria knysna - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Zizeeria knysna, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

ssmith2107

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:15 ΠΜ SAST
Μαντώδη - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Μαντώδη (Τάξη Mantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perez254

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:29 ΜΜ EAT
Pyrgomorphinae - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Υποοικογένεια Pyrgomorphinae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

john82186

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:17 ΜΜ SAST
Πλουμπάγκο - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Πλουμπάγκο (Γένος Plumbago)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:06 ΠΜ SAST
Ochrophlebia cafra - Photo (c) Clifford Davel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Clifford Davel
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Ochrophlebia cafra, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hezekiah8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:25 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Junonia oenone

Junonia oenone oenone - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Junonia oenone ssp. oenone, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musaaah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:58 ΠΜ SAST
Amata kilimandjaronis - Photo (c) Alistair Dyason, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alistair Dyason
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Amata kilimandjaronis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akani1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:51 ΠΜ SAST
Amata kilimandjaronis - Photo (c) Alistair Dyason, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alistair Dyason
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Amata kilimandjaronis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phistos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:57 ΠΜ SAST
Amata kilimandjaronis - Photo (c) Alistair Dyason, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alistair Dyason
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Amata kilimandjaronis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipfani

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:59 ΠΜ SAST
Amata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Γένος Amata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

kerridupreez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:48 ΠΜ WAT

Τόπος

Mbomo, CG-CO, CG (Google, OSM)
Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sihle12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:03 ΠΜ SAST
Stygionympha wichgrafi - Photo (c) Ryan van Huyssteen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ryan van Huyssteen
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Stygionympha wichgrafi, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)

Παρατηρητής

phistos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:03 ΠΜ SAST
Γεωμετροειδή - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phindile2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:03 ΠΜ SAST
Catopsilia florella - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by magdastlucia
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Catopsilia florella, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

fredrick13kemboi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:09 ΜΜ EAT
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndamulelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:11 ΠΜ SAST
Sibylla pretiosa - Photo (c) Jaunne-Marelize Van Tonder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaunne-Marelize Van Tonder
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Sibylla pretiosa, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annemiec

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:02 ΠΜ SAST
Aptera fusca - Photo (c) Isa Betancourt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Isa Betancourt
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Aptera fusca, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

si-ndi-swa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:13 ΠΜ SAST
Hycleus pilosus - Photo (c) fubr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by fubr
Η ταυτότητα του χρήστη traianbertau: Hycleus pilosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 60329