Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 08:00 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

sandiselwe_abulele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 09:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

binnybee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:37 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:37 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus cirrocephalus)

Παρατηρητής

gdb1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023

Περιγραφή

Photo taken as part of The Great Southern Bioblitz 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomakhaya_beauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:03 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:23 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiaan_viljoen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 08:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_barnes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruanveldt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 11:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

annari-du-plessis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 09:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canistra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 08:18 ΠΜ SAST

Τόπος

Xhariep, ZA-FS, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin2226

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:00 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:17 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Eating Coleman's Hot English Mustard!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigminkley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 06:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwyn9

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 03:31 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Small moth approximately 15mm long on Hibiscus pusillus. Orange and pink with white and black legs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 07:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Basalt hillside. Under rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sihle12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:39 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 08:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:50 ΠΜ CAT

Τόπος

Matopos, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 06:06 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:58 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciaphillips

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:06 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Caterpillar stage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinhawthorne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:08 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odzala-rm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:11 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odzala-rm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:36 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:25 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doug263

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:35 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 07:42 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odzala-rm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Ouesso, CG-SA, CG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odzala-rm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Ouesso, CG-SA, CG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odzala-rm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 07:52 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:08 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Gall, will link with interaction project to the Pteridium observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to uv

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:06 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy565

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:56 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koenbetjes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:34 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esi_bossman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 05:32 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:08 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Very active, flits about - loud frrrt frrt frrrt wing sounds. Perches on highest spots. Some chases. Loves Halleria lucida and Protea roupelliae

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 06:06 ΠΜ AEST

Περιγραφή

first one I have seen at this spot this year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyabram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan828

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odzala-rm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 05:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

aniekavanwyk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 10:51 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:14 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennstockil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 06:52 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 06:31 ΜΜ SAST

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:33 ΜΜ SAST

Περιγραφή

With Bombyllidae prey

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenbad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:07 ΜΜ SAST

Περιγραφή

a Leaf-footed Bugs sp?
Small, body about 10mm long.
Upturned abdomen..
An antenna segment sometimes bulging (like in pic 3) and sometimes not (as in pic 1), ebables it to better sense what's around?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:19 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:58 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Species record of date and place. Apologies for poor images under challenging photographic conditions.
Too much vegetative interference for a single clear image…. Thus a“ progressive disclosure” observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritzavr75

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wigboldus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:30 ΜΜ SAST

Περιγραφή

golden gate cupid?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:55 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:41 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:09 ΜΜ CAT

Τόπος

Seldomseen, Vumba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clamanna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:07 ΜΜ EAT

Τόπος

Mwarungu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Ngangao forest clearing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galpinmd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 06:29 ΠΜ SAST

Τόπος

Kenton surrounds (Google, OSM)

Περιγραφή

Ignore bird calls

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiasodhacha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:43 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 10:09 ΠΜ SAST

Τόπος

Elsies Peak (Google, OSM)

Περιγραφή

The antlion was having a tussle with a burrowing skink which it won.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbasson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 07:46 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Found larvae under a rock in July. Reared. Adult emerged on this day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:41 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:52 ΜΜ SAST

Τόπος

Pietie's fynbos (Google, OSM)

Περιγραφή

Many, in frothy blobs, only on the Metalasia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertwienand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 03:33 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Would really appreciate some help with an ID of this sepcies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konkoit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 02:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

under rock. Two were present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethialowson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 09:18 ΠΜ CAT

Τόπος

Mutare, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doug263

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:49 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Just hatched. For reference see https://www.inaturalist.org/observations/191488902

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamar11

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:55 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lasarus1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:14 ΜΜ CAT

Τόπος

Kabe, NA-CA, NA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:01 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:33 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flamelily

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:18 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konkoit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:57 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlbodenstaff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 05:44 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Watched this fly rob the eggs/pupae from the small black ants as the ants were carrying them along their path, possibly moving them from their nest to a more suitable place. The fly would sit on the brick paving and watch the ants move along their path, when the ants carried a pupae it would fly up at it and take the pupae from the ants, return to its sighting site on the paving and eat the pupae. In the picture you can see the fly eating the pupae. It did this multiple times but it was difficult to get pictures as it was very active.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:10 ΜΜ SAST